About us

Công Ty CP Nhựa Đồng Nai

Employment Information

Giám đốc Phát triển kinh doanh (Dự án)

Job level Director
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Sales / Business Development
Experience 2 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư (C&T)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Nam Land

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Nhựa Đồng Nai

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Techcombank

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Quess Corp Viet Nam Company Limited

$ 40 Tr - 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Techcombank

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Halo Group

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Halo Group

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Halo Group

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh