language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp SMEs (Hội Sở Hà Nội)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình
Updated: 12/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tổ chức bán hàng, phối hợp ĐVKD và các Phòng thuộc Khối để triển khai thúc đẩy kinh doanh tại các ĐVKD mảng KHDN SMEs.

- Chịu trách nhiệm chỉ tiêu KPI được giao cho địa bàn mà Giám đốc PTKD chịu trách nhiệm phát triển.

- Triển khai và giám sát việc thực hiện bán hàng theo danh sách từ tập khách hàng, nhóm đối tác cho từng ĐVKD trong địa bàn dựa vào định hướng của Khối trong từng thời kỳ;

- Trực tiếp tham gia với tư cách thành viên Ban tín dụng Khối KHDN SMEs hoặc Ban tín dụng Chi nhánh lớn thuộc địa bàn phụ trách theo sự phân công của Giám đốc Khối KHDN SMEs và Tổng Giám Đốc.

- Thực hiện báo cáo định kỳ/ đột xuất cho Phòng/ Ban GĐ Khối liên quan đến tình hình hoạt động của ĐVKD theo địa bàn được giao;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý;

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành/chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật, Marketing hoặc các ngành/chuyên ngành khác có liên quan.

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng /Phó phòng/ Trưởng ĐVKD tại Ngân hàng tùy theo quy mô và hoạt động của các Ngân hàng và/hoặc tối thiểu 1 năm ở vị trí Giám đốc/ Phó Giám đốc Chi nhánh/ tại Ngân hàng, hoặc có kinh nghiệm ở vị trí Quản lý tương đương tại Ngân hàng.

- Hoặc: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí giám đốc vùng/khu vực phụ trách bán hàng của các công ty tài chính/Bảo hiểm.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

www.abbank.vnCompany size: 1000 - 4999
ABBANK được thành lập vào năm 1993, đến nay sau hơn 25 năm phát triển, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được đánh giá là một trong những ngân hàng có sự...Detail

Similar jobs

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp SMEs (Hội Sở Hà Nội)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts