language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh khu vực miền Bắc/ Hà Nội - Khối Khách Hàng Doanh nghiệp SMEs (Hội Sở Hà Nội)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình
Updated: 23/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tổ chức bán hàng, phối hợp với Đơn vị kinh doanh (ĐVKD) và các Phòng thuộc Khối để triển khai thúc đẩy kinh doanh tại các ĐVKD mảng KHDN SMEs;

- Chịu trách nhiệm chỉ tiêu KPI được giao cho địa bàn mà Giám đốc PTKD chịu trách nhiệm phát triển;

- Triển khai và giám sát việc thực hiện bán hàng theo danh sách từ tập khách hàng, nhóm đối tác cho từng ĐVKD trong địa bàn dựa vào định hướng của Khối trong từng thời kỳ;

- Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất cho Ban lãnh đạo liên quan đến tình hình hoạt động của ĐVKD theo địa bàn được giao;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý;

- Triển khai định hướng tín dụng và khẩu vị rủi ro của ABBANK theo phân khúc khách hàng cá nhân đến từng ĐVKD trong địa bàn;

- Thực hiện hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng tìm kiếm, phát triển, đàm phán và chăm sóc khách hàng/đối tác cho đội ngũ tác nghiệp tại các ĐVKD;

- Trực tiếp/phối hợp hỗ trợ các ĐVKD giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng, các chương trình liên kết bán hàng với đối tác thuộc mảng KHDN SMEs;

- Các công việc khác theo sự phân công.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính/ Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật, hoặc các ngành/chuyên ngành khác có liên quan;

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng bộ phận QHKH DN, Trưởng nhóm bán hàng và/hoặc tối thiểu 2 năm ở vị trí Trưởng/Phó phòng QHKH DN, hoặc có kinh nghiệm tương đương tại Ngân hàng;

- Kỹ năng phối hợp nhân sự làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng đào tạo, huấn luyện, động viên tốt

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày và đàm phán tốt, có khả năng nhìn nhận vấn đề  dưới quan điểm của người khác

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày và đàm phán tốt;

- Có khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo và đưa ra sáng kiến để giải quyết vấn đề

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

www.abbank.vnCompany size: 1000 - 4999
ABBANK được thành lập vào năm 1993, đến nay sau hơn 25 năm phát triển, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được đánh giá là một trong những ngân hàng có sự...Detail

Similar jobs

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh khu vực miền Bắc/ Hà Nội - Khối Khách Hàng Doanh nghiệp SMEs (Hội Sở Hà Nội)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Employment Information

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh khu vực miền Bắc/ Hà Nội - Khối Khách Hàng Doanh nghiệp SMEs (Hội Sở Hà Nội)

Location