Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc / Phó Giám Đốc Phụ Trách Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đối Tác KHDN Lớn

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 11/11/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Khối KHDNL/Ban Lãnh đạo SHB về toàn bộ công tác, kết quả hoạt động của Trung tâm tại Khối KHDNL.
 • Kiểm soát toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Chỉ đạo và trực tiếp tham gia việc xây dựng kế hoạch công việc của Trung tâm hàng tháng/quý/bán niên/năm; Trực tiếp chỉ đạo, định hướng, giám sát, quản lý và điều hành việc thực hiện các hoạt động tại Trung tâm.
 • Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc Khối KHDNL/Ban Lãnh đạo SHB về các vấn đề liên quan đến phát triển KHDNL, đối tác KHDNL và các chính sách sản phẩm cho KHDNL.
 • Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KHDNL của Trung tâm được giao/đăng ký kế hoạch.
 • Tổ chức thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Giám đốc Khối KHDNL/Ban Lãnh đạo SHB đối với hoạt động phát triển KHDNL, đối tác KHDNL và các chính sách sản phẩm cho KHDNL.
 • Bố trí, sắp xếp nguồn lực nội bộ hợp lý; Trực tiếp tham gia hoạt động đào tạo, phát triển nhân sự cho Trung tâm.
 • Phối hợp với các Trung tâm/Ban chức năng khác tại Khối KHDNL/Trụ sở chính nhằm quản lý, phát triển hoạt động kinh doanh mảng KHDNL trên toàn hệ thống.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Khối KHDNL/Ban Lãnh đạo SHB giao.

Job Requirement

 • Có trình độ từ đại học trở lên, tốt nghiệp tại các Trường Đại học công lập khối kinh tế/luật, hệ đào tạo chính quy. Ưu tiên những người có trình độ trên đại học và được đào tạo chuyên sâu về kinh tế, ngân hàng, tài chính.
 • Có kiến thức tốt về luật pháp, các quy định của Ngân hàng nhà nước.
 • Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng Doanh nghiệp; hoặc
 • Tối thiểu 03 năm làm quản lý cấp Phòng nghiệp vụ Ngân hàng Doanh nghiệp trở lên; hoặc
 • Tối thiểu 02 năm vị trí tương đương Giám đốc Trung tâm nghiệp vụ Ngân hàng Doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng thuyết minh, trình bày vấn đề tốt.
 • Có kỹ năng dẫn dắt và điều hành cả tập thể cán bộ của các phòng ban thuộc Trung tâm.
 • Có kỹ năng lập kế hoạch ngắn hạn/trung và dài hạn.
 • Có kỹ năng quản lý/ lãnh đạo.
 • Có kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.
 • Có kỹ năng tổ chức thực hiện công việc.
 • Có kỹ năng phát triển con người.
 • Có khả năng làm việc trong môi trường cường độ cao.
 • Chấp nhận đi công tác dài ngày.
 • Ngoại hình khá, giao tiếp tự tin phù hợp với đối tác là các Tổng Công ty/Tập đoàn lớn.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Giám Đốc / Phó Giám Đốc Phụ Trách Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đối Tác KHDN Lớn

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts