language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc / Phó Giám Đốc Phụ Trách Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đối Tác KHDN Lớn

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 19/10/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Khối KHDNL/Ban Lãnh đạo SHB về toàn bộ công tác, kết quả hoạt động của Trung tâm tại Khối KHDNL.
 • Kiểm soát toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Chỉ đạo và trực tiếp tham gia việc xây dựng kế hoạch công việc của Trung tâm hàng tháng/quý/bán niên/năm; Trực tiếp chỉ đạo, định hướng, giám sát, quản lý và điều hành việc thực hiện các hoạt động tại Trung tâm.
 • Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc Khối KHDNL/Ban Lãnh đạo SHB về các vấn đề liên quan đến phát triển KHDNL, đối tác KHDNL và các chính sách sản phẩm cho KHDNL.
 • Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KHDNL của Trung tâm được giao/đăng ký kế hoạch.
 • Tổ chức thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Giám đốc Khối KHDNL/Ban Lãnh đạo SHB đối với hoạt động phát triển KHDNL, đối tác KHDNL và các chính sách sản phẩm cho KHDNL.
 • Bố trí, sắp xếp nguồn lực nội bộ hợp lý; Trực tiếp tham gia hoạt động đào tạo, phát triển nhân sự cho Trung tâm.
 • Phối hợp với các Trung tâm/Ban chức năng khác tại Khối KHDNL/Trụ sở chính nhằm quản lý, phát triển hoạt động kinh doanh mảng KHDNL trên toàn hệ thống.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Khối KHDNL/Ban Lãnh đạo SHB giao.

Job Requirement

 • Có trình độ từ đại học trở lên, tốt nghiệp tại các Trường Đại học công lập khối kinh tế/luật, hệ đào tạo chính quy. Ưu tiên những người có trình độ trên đại học và được đào tạo chuyên sâu về kinh tế, ngân hàng, tài chính.
 • Có kiến thức tốt về luật pháp, các quy định của Ngân hàng nhà nước.
 • Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng Doanh nghiệp; hoặc
 • Tối thiểu 03 năm làm quản lý cấp Phòng nghiệp vụ Ngân hàng Doanh nghiệp trở lên; hoặc
 • Tối thiểu 02 năm vị trí tương đương Giám đốc Trung tâm nghiệp vụ Ngân hàng Doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng thuyết minh, trình bày vấn đề tốt.
 • Có kỹ năng dẫn dắt và điều hành cả tập thể cán bộ của các phòng ban thuộc Trung tâm.
 • Có kỹ năng lập kế hoạch ngắn hạn/trung và dài hạn.
 • Có kỹ năng quản lý/ lãnh đạo.
 • Có kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.
 • Có kỹ năng tổ chức thực hiện công việc.
 • Có kỹ năng phát triển con người.
 • Có khả năng làm việc trong môi trường cường độ cao.
 • Chấp nhận đi công tác dài ngày.
 • Ngoại hình khá, giao tiếp tự tin phù hợp với đối tác là các Tổng Công ty/Tập đoàn lớn.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

Giám Đốc / Phó Giám Đốc Phụ Trách Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đối Tác KHDN Lớn

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts