From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Giám Đốc Phòng Giao Dịch - CB - MSB - Củ Chi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 12/09/2018

Employment Information

Benefits

  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đang cần tuyển Giám đốc Phòng Giao dịch - Trung tâm Tài chính Cộng đồng​​ với mô tả công việc như sau:

Địa điểm làm việc: Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

VAI TRÒ MỤC TIÊU

- Quản lý hoạt động của Phòng Giao dịch/Trung tâm Tài chính Cộng đồng nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh và chất lượng dịch vụ theo quy định của Ngân hàng Cộng đồng.

- Chịu trách nhiệm với Giám đốc Khu vực, Giám đốc Vùng và Tổng Giám đốc Ngân hàng Cộng đồng về các khoản tín dụng theo hạn mức và thẩm quyền theo chức danh công việc.

- Phát triển thương hiệu và hình ảnh của Maritime Bank và Ngân hàng Cộng đồng tại địa bàn.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm, trung thực và trách nhiệm.

NHIM V TRNG TÂM (KRAs)

1. T chc và qun lý hot động kinh doanh ca Phòng Giao dch/Trung tâm Tài chính Cng đồng

- Nghiên cứu thị trường và tình hình kinh tế - xã hội tại địa bàn triển khai kinh doanh để xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cho Phòng Giao dịch/Trung tâm Tài chính Cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động kinh doanh của Phòng Giao dịch/Trung tâm Tài chính Cộng đồng.

- Thẩm định thông tin khách hàng và hoàn thiện hồ sơ khách hàng... đảm bảo hồ sơ khách hàng phù hợp và tuân thủ quy định của Ngân hàng Cộng đồng.

2. Qun lý hot động tín dng và phi tín dng

- Phê duyệt các khoản vay trong hạn mức và thẩm quyền theo chức danh công việc, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, phù hợp chính sách.

- Kiểm soát hoạt động tín dụng tại Phòng Giao dịch/Trung tâm Tài chính Cộng đồng.

- Triển khai và thúc đẩy các hoạt động phi tín dụng (huy động, bảo hiểm, phí dịch vụ...) tại địa bàn triển khai kinh doanh.

3. Qun lý công tác thu hi n

- Điều phối và quản lý công tác thu hồi nợ của khách hàng do cán bộ nhân viên tại Phòng Giao dịch/Trung tâm Tài chính Cộng đồng phụ trách.

- Phối hợp với Đơn vị liên quan kiểm soát và giải quyết công việc phát sinh liên quan đến thu hồi nợ, đảm bảo kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn trong ngưỡng quy định

5. Kết ni, phát trin cng đồng

- Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với chính quyền, các Ban, ngành, hiệp hội, Ngân hàng Nhà nước tại địa phương; là đại diện của Maritime Bank và Ngân hàng Cộng đồng với chính

quyền, ban, ngành, đối tác.

- Đề xuất và triển khai/phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

- Tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng nhằm đóng góp, phát triển cộng đồng và xây dựng thương hiệu Maritime Bank.

4. Qun lý công tác chăm sóc khách hàng và nâng cao cht lượng dch v

- Tổ chức hoặc phối hợp triển khai các chương trình đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy định của Ngân hàng Cộng đồng.

- Đề xuất, áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng cho đội ngũ kinh doanh tại Phòng Giao dịch/Trung tâm Tài chính Cộng đồng.

- Phát triển, chăm sóc khách hàng, đảm bảo và chịu trách nhiệm về chất lượng tín dụng, đảm bảo sự an toàn, nhanh chóng, chính xác cho khách hàng.

- Giải quyết các công việc (khiếu nại, quản lý rủi ro...) thuộc thẩm quyền.

6. Qun lý và phát trin nhân s

- Kiểm soát định biên và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực đáp ứng mục tiêu công việc của Phòng Giao dịch/Trung tâm Tài chính Cộng đồng.

- Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ nhân sự ổn định, đáp ứng nhu cầu công việc.

- Quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ nhân viên trong Phòng Giao dịch/Trung tâm Tài chính Cộng đồng theo thẩm quyền.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ nhân viên.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự của Phòng Giao dịch/Trung tâm Tài chính Cộng đồng đảm bảo chuyên nghiệp và đồng nhất (về kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, về tác phong, hình ảnh, chất lượng

phục vụ).

- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan.

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.

Job Requirement

1. Yêu cầu đặc thù
- Là người địa phương, có tối thiểu 08 năm cư trú cùng gia đình tại địa bàn nơi triển khai kinh doanh;
- Là người am hiểu và có mối quan hệ tốt với cộng đồng;
- Ưu tiên ứng viên trên 28 tuổi.

2. Trình độ

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành Kinh tế, Quản trị, Kinh doanh và các ngành có liên quan.
- Có khả năng giao tiếp và đọc tài liệu nghiệp vụ bằng tiếng Anh.
- Có khả năng sử dụng tin học văn phòng.

3. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh mảng khách hàng doanh nghiệp hoặc Trưởng nhóm kinh doanh mảng khách hàng cá nhân.

4. Kiến thức:
- Am hiểu hệ thống ngân hàng
- Am hiểu các sản phẩm tín dung, phi tín dụng, dịch vụ của ngân hàng
- Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị
- Có hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương

5. Năng lực:
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức
- Có khả năng xây dựng các mối quan hệ
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tư vấn,
- Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên
- Khả năng phân tích, tư duy logic

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

Similar jobs

Giám Đốc Phòng Giao Dịch - CB - MSB - Củ Chi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts