language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc Phòng Kiểm Soát Rủi Ro Tài Chính và Tuân Thủ

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Updated: 15/04/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

- Lập và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động của Phòng theo định hướng của Ban;
- Xây dựng khuôn khổ hoạt động, cơ cấu tổ chức và qui trình kiểm soát nội bộ cho hoạt động kiểm soát và tuân thủ trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Thiết lập các công cụ và chốt kiểm soát nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro phát sinh trong hoạt động tài chính kế toán;
- Đề xuất việc thay đổi và cập nhật chính sách và Quy trình hoạt động để bảo tính kiểm soát rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực tài chính kế toán; Giám sát hiệu quả các chốt kiểm soát;
- Hỗ trợ Giám đốc tài chính nâng cao hiểu biết về rủi ro hoạt động của nhân viên trong Ban;
- Kiểm soát và giám sát việc thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát nội bộ:
- Tham gia thực hiện các hoạt động kiểm soát tài chính kế toán (kiểm soát báo cáo xác minh số dư, theo dõi việc xử lý tài khoản treo và các vấn đề về kế toán);
- Định kỳ báo cáo các vấn đề rủi ro và đề xuất hành động khắc phục;
- Theo dõi các hành động khắc phục các thiếu sót trong công tác kiểm soát tài chính đã được chỉ ra bởi cơ quan chức năng, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, rủi ro hoạt động và qua các cuộc tự đánh giá rủi ro;
- Phân công, huấn luyện, định hướng, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên cấp dưới để đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc được giao; tạo động lựcvà môi trường làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp cho CBNV;
- Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
- Thực hiện các giám sát, kiểm soát để đảm bảo sự tuân thủ quy định về tài chính-kế toán của các cơ quan nhà nước

Job Requirement

- Bằng đại học trở lên, chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. Ưu tiên người có chứng chỉ quốc tế liên quan;
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán tại các ngân hàng và ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý;
- Có kiến thức sâu rộng về các qui trình và sản phẩm của ngân hàng;
- Có kiến thức về kiểm soát nội bộ trong ngân hàng;
- Có khả năng thích ứng tốt với các mô hình kinh doanh khác nhau trong ngân hàng;
- Kỹ năng quản lý tốt;
- Khả năng quản lý các mối quan hệ với các phòng ban;
- Kỹ năng giao tiếp và truyền thông tốt;
- Trung thực, kỷ luật, tuân thủ;
- Thành thạo tiếng Anh (nghe,nói, đọc, viết).

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

www.vib.com.vn
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc Tế (VIB) được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1996, trụ sở đặt tại 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn...Detail

Similar jobs

Giám Đốc Phòng Kiểm Soát Rủi Ro Tài Chính và Tuân Thủ

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts