language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Giám đốc Phòng Quản trị hệ thống và Giám sát hạ tầng - KCN - MSB - Hà Nội

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 17/01/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1.Nhiệm vụ tài chính:
- CAPEX: xây dựng kế hoạch ngân sách đầu tư, tối ưu hạ tầng công nghệ để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển của MSB.
- Opex: xây dựng kế hoạch ngân sách phục vụ hạng mục bảo trì hạ tầng Công nghệ của MSB tại Trung tâm dữ liệu.
- Giám sát tiến độ triển khai các hạng mục đầu tư và bảo trì cũng như chi phí hoạt động đảm bảo hoàn thành kế hoạch tài chính đề ra

2. Nhiệm vụ vận hành:
- Quản lý, tổ chức và điều hành các việc quản trị hạ tầng công nghệ của MSB ại DC DR, bao gồm:
+ Quản trị vận hành Trung tâm dữ liệu
+ Quản trị vân hành hệ thống lưu trữ, máy chủ
+ Quản trị vận hành hệ thống Unix/Linux/Windows.
+ Quản trị vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu
+ Quản trị vận hành hệ thống Ad/Email-Exchange/DNS/File Server
+ Hướng dẫn, huấn luyện nhân viên hoàn thành các công việc vận hành được giao
- Quản lý, tổ chức và điều hành các hạng mục công việc Giám sát hạ tầng CNTT của MSB, bao gồm:
+ Giám sát trung tâm dữ liệu.
+ Giám sát hoạt động hệ thống máy chủ, lưu trữ.
+ Giám sát hoạt động của các HDDH: Unix/Linux/Windows.
+ Giám sát hoạt động các dịch vụ ứng dụng.
+ Giám sát hệ thống an ninh thông tin (Camema, hệ thống cảnh báo cháy nổ ..) tại các PGD, CN của Ngân hàng.
+ Giám sát an ninh hệ thống ATM.
+ Giám sát hệ thống kênh truyền.
- Quản lý, tổ chức và điều hành các hạng mục công việc chạy Batch job hàng ngày.

3. Tổ chức phối hợp triển khai dự án:
- Tổ chức, phối hợp với các đơn vị tìm kiếm và lựa chọn các phương án đầu tư, nguồn lực và thời gian triển khai các dự án CN..
- Quản lý triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp, tối ưu hạ tầng Công nghệ.
- Tham gia tư vấn, hỗ trợ cấp phát & triển khai hạ tầng cho các dự án Công nghệ của MSB

4. Quản lý kế hoạch và nguồn lực
- Phối hợp với các thành viên khác trong Khối Công nghệ để tư vấn, tham mưu cho GĐ Trung tâm VHCN: Mục đích, mục tiêu, kế hoạch ngân sách hàng năm cho các dự án đầu tư/nâng cấp/tôi ưu hạ tầng CN;
- Phối hợp và thống nhất kế hoạch với các đơn vị liên quan về kế hoạch triển khai.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: :
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc Toán Tin. Có bằng thạc sỹ của một trong các ngành trên là lợi thế.
- Ngoại ngữ: Sử dụng Tiếng Anh thành thạo.

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn:
  Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý Cơ sở hạ tầng, vận hành và bảo mật hệ thống CSDL trong các môi trường phức tạp.
  Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng hoặc Viễn thông
- Có kinh nghiệm về khắc phục sau thảm họa bao gồm cả quy trình làm việc, các chính sách và thủ tục
- Kinh nghiệm quản lý: Có kinh nghiệm trong vai trò quản lý hoặc leading việc xây dựng hoặc triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng Công nghệ.

3. Kiến thức:
   Có hiểu biết rộng về tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng;
   Có năng lực hoạch định và quản lý nguồn lực hạ tầng CNTT (con người, đầu tư nâng cấp tối ưu hạ tầng CNTT) của doanh nghiệp;
   Có kiến thức tốt về hệ thống hệ thống máy chủ (IBM, HP, Oracle, ..), hệ thống lưu trữ, ảo hóa, có kiến thức căn bản Network, Firewall.
   Có khả năng phân tích xử lý vấn đề/sự cố liên quan đến hệ thống Máy chủ, lưu trữ; Hệ thống ảo hóa, Hệ thống Unix/Linux và Hệ thống Cơ sở dữ liệu.

4. Năng lực:
- Năng lực chung:
+ Khả năng tư duy logic
+ Khả năng giải quyết vấn đề
+ Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
+ Khả năng lãnh đạo và tạo động lực
+ Khả năng tư duy chiến lược
+ Khả năng phát triển con người
+ Khả năng đánh giá và ra quyết định
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
+ Khả năng đàm phán
+ Khả năng phân tích và định lượng

5. Các yêu cầu khác: Khả năng làm việc áp lực cao, tinh thần cầu tiến trong công việc

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

Similar jobs

Giám đốc Phòng Quản trị hệ thống và Giám sát hạ tầng - KCN - MSB - Hà Nội

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts