About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB - 1M020

Job level Manager
Salary $ 30,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 23/07/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 5 - 7 Years

Location

Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Binh Duong

HDBank

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ 7 Tr - 24 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Ninh Binh | Nghe An

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi