About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Giám đốc Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp nhà nước - EB - MSB - 1Q022

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 14/10/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 8 - 10 Years

Location

Ho Chi Minh

Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Can Tho

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 30 Tr - 45 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 8 Tr - 14 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH CK HR Consulting

$ 88 Tr - 110 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Da Nang

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh