language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Senior Relationship Manager)

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT
Updated: 14/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

Số lượng: 05 (Hà Nội: 03; Hồ Chí Minh: 02)

1. Phát triển khách hàng

 • Xây dựng danh sách khách hàng mục tiêu khai thác trong kỳ
 • Nhận diện cơ hội kinh doanh, nhu cầu khách hàng và lên kế hoạch tiếp cận, acquire khách hàng mục tiêu (Account Planning).
 • Định kỳ update và lập báo cáo về tình hình tiếp cận, hiệu quả khai thác khách hàng, tình trạng các dự án đang phát sinh với khách hàng và đề xuất giải pháp.

2. Triển khai kinh doanh, cung cấp dịch vụ khách hàng

 • Khởi tạo nhu cầu khách hàng
 • Tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, nắm bắt chiến lược phát triển của khách hàng.
 • Tổ chức xây dựng các tài liệu marketing, pitch book, presentation, IB credentials và các tài liệu liên quan, đưa ra các phương án về bán chào, cấu trúc sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
 • Bám sát quá trình bidding, thương thảo và đàm phán với khách hàng, đối tác về các điều khoản, điều kiện hợp đồng.
 • Theo sát việc ký kết hợp đồng và thanh toán phí của khách hàng.
 • Thực hiện dự án
 • Lập kế hoạch và quản lý các đầu mục công việc cần triển khai của dự án.
 • Tổ chức, điều phối, quản lý team tham gia triển khai dự án.
 • Trực tiếp liên hệ, giải thích với khách hàng nếu nảy sinh vấn đề trong quá trình tư vấn, đồng thời báo cáo ngay cho Giám đốc điều hành các vấn đề phát sinh.
 • Trực tiếp thương thảo các điều khoản, điều kiện sản phẩm, hợp đồng sau khi đã được thông qua.
 • Trực tiếp liên hệ, xử lý các vấn đề phát sinh với các cơ quan chức năng như UBCK, SGD, VSD,.. để hoàn thiện hồ sơ và quy trình.
 • Chủ động trong việc chăm sóc, duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng, các partners và các bên cơ quan quản lý có liên quan.
 • Phối hợp bán hàng:
 • Phối hợp cùng sales, giám đốc điều hành, giám đốc IB thiết lập và xây dựng mối quan hệ với mạng lưới nhà đầu tư
 • Chuẩn bị tài liệu cho nhà đầu tư: teaser, IM, presentation
 • Gặp gỡ, trình bày các cơ hội và tham gia thảo luận ba bên giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp
 • Tổ chức roadshow, site visit cho nhà đầu tư trên cơ sở phối hợp với doanh nghiệp
 • Hoàn tất các thủ tục liên quan đến thanh toán và huy động vốn.

3. Quản trị và đào tạo đội ngũ

 • Tuyển dụng đào tạo nhân sự đội ngũ
 • Đánh giá chất lượng các thành viên tham gia dự án

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp trở lên tại các Ngân hàng hoặc có kinh nghiệm tương đương tại Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư.
 • Có khả năng giao tiếp, làm việc với lãnh đạo cấp cao nhất của doanh nghiệp.
 • Hiểu biết về luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và luật các tổ chức tín dụng
 • Hiểu biết về các ngành nghề kinh tế
 • Hiểu biết sâu về tài chính doanh nghiệp, xây dựng các model tài chính
 • Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm dịch vụ IB
 • Tiếng Anh thành thạo

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

www.vndirect.com.vnCompany size: 100-499
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập từ năm 2006, với cổ đông sáng lập là Tập đoàn đầu tư tài chính IPA. Công ty hoạt động theo giấy phép số...Detail

Similar jobs

Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Senior Relationship Manager)

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts