About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 1O019

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/08/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 2 - 3 Years

Location

Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Techcombank

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Nationwide

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Binh Duong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi