language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Techcombank

Giám đốc Quản lý các nguồn lực dùng chung

Techcombank
Updated: 06/11/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm quản lý các nguồn lực dùng chung, có thể bao gồm nhiều vị trí khác nhau của IT được chia sẻ giữa các mảng công nghệ.
 • Chịu trách nhiệm đánh giá nhu cầu nguồn lực cho các dự án công nghệ hỗ trợ cho sáng kiến chiến lược của ngân hàng và tiến hành xây dựng kế hoạch tuyển dụng.
 • Chịu trách nhiệm phối hợp với bộ phận Quản lý và phát triển nguồn lực của Khối Vận hành & Công nghệ để đảm bảo công tác đào tạo chuyên môn cũng như các kỹ năng cần thiết và cung cấp nguồn lực sẵn sàng cho dự án/ BAU.
 • Thường xuyên xem xét và đánh giá mức độ sử dụng nguồn lực của các dự án/ BAU và thực hiện phân bổ lại nếu cần.
 • Kiểm soát và đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn đã ban hành.
 • Nhận biết rủi ro của bộ phận trong quá trình hoạt động, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.
 • Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng trong bộ phận.
 • Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận.
 • Công tác truyền thông, định hướng cho cán bộ thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Khối.
 • Dẫn dắt thành viên tham gia vào công tác xây dựng văn hóa tổ chức của ngân hàng.

Job Requirement

 • Chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông; Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực
 • Kiến thức về hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng
 • Kiến thức về quản lý & triển khai dự án, các yêu cầu phát triển công nghệ
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực  công nghệ thông tin,đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Kinh nghiệm làm việc trong công tác quản lý nguồn nhân lực
 • Kinh nghiệm làm quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt trong ngân hàng
 • Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
 • Kỹ năng phân tích, đánh giá nhu cầu nguồn lực cho các dự án công nghệ, các yêu cầu phát triển
 • Kỹ năng quản lý nguồn lực và phân bổ hiệu quả cho các dự án/ yêu cầu phát triển công nghệ, đảm bảo tính sẵn sàng và chất lượng của nguồn lực.
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng tác động và gây ảnh hưởng
 • Tư duy chiến lược
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá vấn đề
 • Khả năng lãnh đạo

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Techcombank

www.techcombank.com.vnCompany size: 7000
TECHCOMBANK với sứ mệnh trờ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp...Detail

Similar jobs

Giám đốc Quản lý các nguồn lực dùng chung

Techcombank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts