About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Employment Information

Giám đốc Quản lý Khiếu nại Khách hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 05/02/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 5 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Can Tho

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Can Tho