language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc Quản Lý & Thu Hồi Nợ Hiện Trường - QLRR - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 27/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý nợ, cảnh báo nợ sớm và đôn đốc thu hồi nợ đối với các khách hàng thuộc phạm vi được giao phụ trách:

 • Xây dựng kế hoạch thu hồi nợ của Miền;
 • Tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung quy trình thu hồi nợ tại hiện trường;
 • Tổ chức triển khai kế hoạch thu hồi nợ bao gồm các công tác nhắc nợ và đôn đốc thu hồi nợ định kỳ, cảnh báo nợ sớm với tất cả các khoản vay tín dụng thuộc danh mục được giao;
 • Kiểm tra, giám sát các báo cáo của các khoản nợ của Miền và có giải pháp xử lý nợ phù hợp kịp thời;
 • Kiểm soát chi phí thu hồi nợ, đảm bảo hiệu suất thu hồi nợ của Miền;

2. Xây dựng và củng cố chất lượng cung cấp dịch vụ công tác quản lý và thu hồi nợ (Dịch vụ khách hàng) của Miền tại hiện trường:

 • Cam kết hiệu quả chất lượng dịch vụ (SLA) với các NHCD/Khối/Ban;
 • Theo dõi, kiểm soát chất lượng dịch vụ công tác thu hồi nợ và đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả (nếu cần thiết);
 • Làm gương và duy trì văn hóa dịch vụ khách hàng tốt trong phạm vi Miền;

3. Tư vấn cho cấp lãnh đạo về thu hồi nợ và các khoản nợ có rủi ro cao, tái cơ cấu nợ; Đưa ra phản hồi và ý kiến đối với bất kỳ một thay đổi nào được đề xuất trong các chính sách tín dụng khi được yêu cầu.

4. Quản lý nhân sự:

 • Tham gia xây dựng chính sách thưởng hiệu suất phù hợp, hiệu quả nhằm mục đích khuyến khích động viên CBNV;
 • Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động nhân sự để đảm bảo các nguồn lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu suất, hiệu quả thu hồi nợ (Tuyển dụng, nhân sự, phúc lợi, đào tạo, xây dựng đội ngũ kế cận, vv…)

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh, Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp thành thạo, tương đương TOEIC 450 trở lên;
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm thu hồi nợ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ tại các tổ chức tài chính.
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 01 năm.

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Hiểu biết về lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Hiểu biết về pháp luật ngân hàng và pháp luật Việt Nam;
 • Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về thị trường bán lẻ và về luật có liên quan đến cho vay NHBL;

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực chung:

 • Khả năng tư duy logic
 • Tuân thủ quy định
 • Thấu hiểu khách hàng

- Năng lực lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng giải quyết vấn đề

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng đàm phán,
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông. 

5. Các yêu cầu khác: Tiếng Anh trôi chảy là 1 lợi thế 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail
Job tags / Skills: Director

Similar jobs

Giám Đốc Quản Lý & Thu Hồi Nợ Hiện Trường - QLRR - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts