Giám đốc Quản trị Dự án - Ban Dự án triển khai sản phẩm Tài trợ chuỗi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 0 Years

 • Job level

  Director

 • Deadline to apply

  07/12/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 • Quản trị toàn bộ hoạt động của Dự án và phụ trách, quản lý hoạt động chung của Tổ triển khai Dự án.
 • Có trách nhiệm đảm bảo Dự án được hoàn thành theo đúng tiến độ và ngân sách Dự án đã được phê duyệt.
 • Lên kế hoạch triển khai chi tiết Dự án bao gồm lộ trình các hạng mục công việc, nguồn lực thực hiện, ngân sách hợp lý, mục tiêu đạt được, phân tích rủi ro, quản lý các rủi ro đó và các vấn đề liên quan.
 • Chịu trách nhiệm báo cáo và đánh giá tổng quan để cung cấp cái nhìn toàn diện về tất cả các hoạt động được báo cáo của Dự án.
 • Chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai Dự án trong nội bộ, trực tiếp báo cáo Giám đốc Bảo trợ Dự án và Ban điều hành về tiến độ triển khai, kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ/theo phát sinh.
 • Chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả của Dự án và báo cáo Giám đốc Bảo trợ Dự án và Ban điều hành theo định kỳ/theo phát sinh.
 • Đề xuất bổ sung/điều chuyển/thay thế nhân sự (nếu cần thiết) và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Dự án trong việc triển khai Dự án, giám sát Dự án, đảm bảo thu được kết quả hoàn thành tốt nhất.
 • Đánh giá nhà thầu, phân tích phương án chấm thầu và đưa ra ý kiến lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tư vấn của IFC. Trình Giám đốc bảo trợ Dự án và TGĐ phê duyệt lựa chọn và thanh toán cho nhà thầu cung cấp Hệ thống/giải pháp sản phẩm tài trợ chuỗi.
 • Đánh giá mức độ đóng góp của từng thành viên Tổ triển khai Dự án trên cơ sở khối lượng công việc đã được phân công.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng hoặc tương đương.
 • Có chuyên môn về kinh doanh tài chính ngân hàng và tài trợ chuỗi.
 • Có kinh nghiệm quản lý các dự án, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm PM tại các ngân hàng có liên quan đến tài trợ chuỗi hoặc các vị trí tương đương.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc, trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 650 hoặc tương đương.
 • Có kỹ năng phán đoán, phân tích, xử lý vấn đề tốt; kỹ năng lập kế hoạch tốt; kỹ năng sắp xếp và phân công công việc tốt; kỹ năng đào tạo, định hướng.
 • Chín chắn, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, chịu được áp lực.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Feedback