language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

Giám Đốc Sản Phẩm Quản Lý Dòng Tiền KHDN

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB
Updated: 02/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

a. Xây dựng, triển khai và quản lý các sản phẩm huy động và dịch vụ dành cho KHDN

- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm huy động và dịch vụ theo phân khúc KH mục tiêu

- Lập kế hoạch, triển khai nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng về sản phẩm huy động và dịch vụ

- Thiết kế, phát triển sản phẩm huy động và dịch vụ đáp ứng nhu cầu và định hướng kinh doanh từng thời kỳ

- Lập kế hoạch, phối hợp với Trung tâm Marketing xây dựng các chương trình Marketing đối với sản phẩm huy động & DV

b. Vận hành, đánh giá quá trình triển khai, vận hành các sản phẩm huy động và dịch vụ

- Quản lý việc thiết kế tài liệu đào tạo sản phẩm dịch vụ huy động & DV và các công cụ quảng bá, truyền thông sản phẩm.

- Tổ chức tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc, khó khăn của ĐVKD trong hệ thống liên quan đến quá trình kinh doanh, vận hành sản phẩm

- Triển khai đánh giá, đề xuất cải tiến sản phẩm huy động & DV theo từng giai đoạn

c. Lập kế hoạch, triển khai đánh giá và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm huy động và dịch vụ

- Lập kế hoạch, triển khai phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh sản phẩm huy động & DV

- Xây dựng, triển khai các chương trình khuyến khích thúc đẩy bán và nâng cao hiệu quả kinh doanh sản phẩm huy động & DV

d. Quản lý hoạt động của bộ phận phụ trách, đánh giá và đề xuất cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng/ Bộ phận

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Phòng/ Bộ phận

- Thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình, hướng dẫn tác nghiệp nội bộ Phòng

- Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng

- Nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động

- Lập các báo cáo có liên quan theo quy định

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo có thẩm quyền

Job Requirement

- Đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng/Quản trị kinh doanh;

- Tối thiểu 03 - 05 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng        

- Am hiểu hoạt động của NHTM CP và các văn bản liên quan đến tiền gửi và dịch vụ        

- Kỹ năng trình bày slides, kỹ năng tương tác giữa các phòng ban

- Thành thạo Tin học văn phòng

- Toiec tối thiểu 500 điểm hoặc tương đương

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

www.ocb.com.vnCompany size: 5000 CBNV
Được thành lập từ ngày 10.06.1996, hiện OCB có hơn 200 đơn vị kinh doanh trải dài tại khắp các tỉnh thành, trung tâm kinh tế trọng điểm trên cả nước. OCB đã...Detail

Similar jobs

Giám Đốc Sản Phẩm Quản Lý Dòng Tiền KHDN

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts