language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

Giám Đốc sản phẩm tài trợ thương mại KHDN

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB
Updated: 17/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Phân tích và nhận diện các cơ hội bán hàng để khai thác tối đa nhu cầu của KH hiện hữu
- Nhận diện cơ hội bán hàng từ KH mới, phối hợp với đơn vị kinh doanh tổ chức thực hiện việc bán hàng

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan kinh tế
- Am hiểu về các sản phẩm tài trợ thương mại dành cho khách hàng doanh nghiệp, có khả năng thiết kế các giải pháp phù hợp với nhu cầu KH, hỗ trợ đơn vị kinh doanh với các hồ sơ khó
- Có phương pháp quản lý bán hàng và thúc đẩy kinh doanh, tạo được động lực cho đội ngũ bán hàng trực tiếp
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự
- Yêu cầu: khả năng viết, khả năng trình bày, đào tạo tốt.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

www.ocb.com.vnCompany size: 5000 CBNV
Được thành lập từ ngày 10.06.1996, đến nay OCB có 122 điểm giao dịch (bao gồm 01 hội sở, 34 chi nhánh, 87 phòng giao dịch) tại các thành phố và vùng kinh tế...Detail

Similar jobs

Giám Đốc sản phẩm tài trợ thương mại KHDN

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts