About us

CN Công Ty Cổ Phần Đại Thuận

Employment Information

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Job level Director
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Food & Beverage (F&B) , Manufacturing / Process
Experience 5 Years

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

$ Competitive

 • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

$ Competitive

 • Khanh Hoa | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Khanh Hoa

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

 • Binh Duong | Khanh Hoa | Dong Nai

San Miguel Brewery Vietnam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Khanh Hoa

San Miguel Brewery Vietnam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Khanh Hoa

Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước

$ Competitive

 • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

$ Competitive

 • Khanh Hoa

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ Competitive

 • DakLak | Dak Nông | Khanh Hoa

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

 • DakLak | Khanh Hoa | Lam Dong

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

$ Over 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Khanh Hoa | Da Nang