language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám đốc tài chính (CFO)

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam
Updated: 16/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng các chiến lược phát triển trung – dài hạn của Tập đoàn. Phân tích cấu trúc và quản lý các rủi ro về tài chính để báo cáo kịp thời cho HĐQT;

2. Xây dựng các phương án vốn tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cần tài trợ cho các dự án đầu tư của Tập đoàn;

3. Thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các Định chế tài chính, các Quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế;

4. Tổ chức đánh giá, phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để kịp thời tham mưu cho HĐQT trong việc đưa ra các quyết sách kinh doanh thích hợp;

5. Quản lý nguồn tiền nhằm đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn.

Phối hợp với Ban kế toán lập và trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch Tài chính – Kế toán cho năm tài chính tiếp theo dựa vào Nghị quyết của HĐQT;

Phối hợp triển khai và theo dõi thực hiện kế hoạch Tài chính – Kế toán của Tập đoàn và của Ban ngành/Khối/Đơn vị đã được duyệt;

Giám sát tư vấn theo dõi và luân chuyển nguồn vốn giữa các Ban ngành/Khối/Đơn vị theo chủ trương phê duyệt của HĐQT;

Đề xuất HĐQT các khoản vay tín dụng cần thiết phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn;

Ký các hợp đồng tín dụng sau khi đã được HĐQT duyệt kế hoạch/chủ trương;

6. Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong từng năm tài chính; Xây dựng kế hoạch dòng tiền cho các dự án đầu tư;

Phối hợp với phòng Hợp tác – Đầu tư trong việc đề xuất HĐQT, giám sát các dự án đầu tư của Tập đoàn;

7. Giám sát việc thực hiện của các hợp đồng tín dụng và các khoản đầu tư tài chính của Tập đoàn; Quản lý danh mục đầu tư tài chính;

8. Thiết lập phương án về doanh thu và lợi nhuận cũng như chính sách cổ tức của Tập đoàn trong các mục tiêu ngắn hạn và trung dài hạn;

9. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính trong và ngoài nước, thực hiện các chiến lược huy động vốn để có thể vận dụng hiệu quả các sản phẩm tín dụng.

10. Quản lý cổ phần và niêm yết

Xây dựng quy trình niêm yết;

Phụ trách số liệu kiểm toán;

Theo dõi lợi nhuận của toàn Tập đoàn;

Xây dựng kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận cho từng Đơn vị theo định hướng về chiến lược của HĐQT;

Quản lý cổ phần niêm yết;

Theo dõi và báo cáo biến động thị trường của cổ phần quản lý;

Đề xuất, thực hiện các chiến lược điều chỉnh hiện trạng cổ phần niêm yết trong từng thời điểm cụ thể theo chỉ đạo cùa HĐQT.

11. Được quyền làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các định chế tài chính, quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế nhằm thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác tài chính;

12. Đề xuất và soạn thảo trình HĐQT các quy trình, quy định phục vụ cho công tác quản lý tài chính;

13. Ký các văn bản, thông báo yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, báo cáo chuyên môn về các vấn đề liên quan đến công việc tài chính

Job Requirement

Độ tuổi: trên 30

Trình độ: Đại học trở lên       

Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp

Kinh nghiệm: 5 năm ở vị trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính, Giám Đốc tài chính hoặc tương đương

Kỹ năng: Sử dụng tốt các phần mềm kế toán chuyên dụng, các phần mềm quản lý, giao tiếp.

Chứng chỉ liên quan: CPA hoặc ACCA, Anh văn

Kiến thức liên quan: Kiểm toán – kế toán, Luật, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán.

Các tố chất cần thiết: nhiệt tình, trung thực, bảo mật và có trách nhiệm cao trong công việc.

THỜI GIAN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc là 8 giờ/ngày trong các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, Thứ Bảy từ 8 giờ-12 giờ. Có thể làm thêm ngoài giờ tùy công tác phát sinh và được nghỉ bù vào ngày hôm sau hoặc buổi khác trong tuần.

Được sử dụng xe của Tập đoàn.

Chế độ phép năm theo quy định của Luật Lao Động.

Các chế độ khác được quy định trong Thỏa Ước Lao Động, Chính sách phúc lợi và các thoả thuận khác.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

www.ctgroupvietnam.com
Tập đoàn C.T Group được biết đến như biểu tượng của một cộng đồng trẻ trung, năng động và đa dạng. Được thành lập từ năm 1992, với một bước dài giữa hai...Detail

People who applied to this job also applied to:

Giám đốc tài chính (CFO)

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts