From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc Tài Chính - CFO

Công Ty Cổ Phần Eurowindow
Updated: 21/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng chính sách giá bán phù hợp cho từng thời kỳ/ từng công trình dựa trên việc kiểm soát giá mua, tỉ lệ hao hụt vật tư, các chi phí khác...
- Xây dựng chính sách khoán kinh doanh với từng dòng sản phẩm
- Kiểm soát các số liệu phục vụ quyết toán thuế. Soát xét các báo cáo phục vụ kiểm toán.
- Phối hợp với các phòng ban xây dựng kế hoạch ngân sách cho từng giai đoạn. Kiểm soát việc thực hiện ngân sách đã phê duyệt và đề xuất chỉnh sửa phù hợp.
- Chịu trách nhiệm về việc quản lý, triển khai theo dõi công nợ, thu nợ khách hàng.
- Phân tích báo cáo tài chính công ty, đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh theo định kỳ
- Hỗ trợ BP kế toán làm việc với khối ngân hàng, các nguồn khác nhằm đảm bảo dòng tiền cho công ty.
- Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của ban Lãnh đạo.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên nành tài chính, kế toán, ngân hàng, kiểm toán.
- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, trong đó có từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc tài chính hoặc tương đương.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn, công ty có quy mô lớn.
- Am hiểu các quy định về thuế.
- Am hiểu các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán và các quy định của Nhà nước có liên quan.

More Information

 • Job type : Contract/ Freelance

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

www.eurowindow.bizCompany size: 3000
Công ty CP Eurowindow được thành lập ngày 29/08/2002, Eurowindow là nhà cung cấp các giải pháp tổng thể cửa hàng đầu tại Việt Nam. Eurowindow chuyên sản...Detail

Giám Đốc Tài Chính - CFO

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts