language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all
 

www.datxanhmiennam.com.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam thành lập 15/01/2010, nhằm mục tiêu kế thừa và phát triển những thành tựu mà Tập đoàn Đất Xanh đã... Detail

Giám Đốc Tài Chính

Employment Information

Job Description

- Quản lý nguồn vốn Công ty.
- Xây dựng chiến lược tài chính, cấu trúc tài chính Công ty.
- Quản lý ngân quỹ, dòng tiền.
- Quản lý công tác tín dụng Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch công ty, thẩm định báo cáo tài chính, đầu tư, kinh doanh.
- Tìm kiếm nguồn tài trợ để hỗ trợ tín dụng cho Công ty.
- Lập phương án huy động vốn.
- Quản lý công tác huy động vốn.
- Tổng hợp cân đối kế hoạch ngân sách Phòng ban.
- Giám sát sử dụng các nguồn lực tài chính tại các Phòng ban.
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tài chính, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, chi phí, nguồn lực.
- Phân tích và quản trị tài chính trên cơ sở đánh giá tình hình tài chính của Doanh nghiệp để đưa ra những biện pháp nâng cao năng lực tài chính của Doanh nghiệp.
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch tài chính (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) cho Công ty.
- Xây dựng mối quan hệ với ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn cho Công ty.
- Xây dựng mối quan hệ nhà Đầu tư trong việc tìm kiếm Quỹ đầu tư.
- Thực hiện việc phân tích và quản trị tài chính.
- Tư vấn cho Công ty về thủ tục lên Sàn chứng khoán.
- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc.

Job Requirement

- Tốt nghiệp: Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, kế toán, kinh tế và các chuyên ngành có liên quan khác. 
- Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí Trưởng Phòng Tài Chính.   
- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo.  
- Kỹ năng phân tích, đánh giá.
- Kỹ năng lập kế hoạch.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phàn và thuyết trình.
- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ.
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng.


 

More Information

 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: - Không quản lý về thời gian làm việc
 • Experience: 5 - 15 Years
 • Training opportunities: - Đào tạo nâng cao kĩ năng quản lý và đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
 • Colleagues: - Thân thiện, vui vẻ, hòa đồng.
 • Benefit: - Đi du lịch 01 năm/01 lần.
  - Khám sức khỏe 01 năm/1 lần.
  - Thưởng lễ 30/04, 01/05, 02/09, 01/01.
  - Thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng lên đến 2.000.000 đồng.
  - Hoa hồng theo dự án bán hàng.
 • Holidays: - T7: 12h00 - 17h30
  - CN: 08h00 - 17h30

People who applied to this job also applied to:

Giám Đốc Tài Chính

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts