About us

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh

Employment Information

Giám Đốc Tài Chính

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 07/02/2021
Industry Executive management , Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 7 - 10 Years

Location

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh

$ Competitive

  • Da Nang

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh

$ Competitive

  • Da Nang

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Tập Đoàn Sun Group

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Da Nang | Ha Noi

Công ty TNHH Đồng Tiến

$ 17 Tr - 25 Tr VND

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Da Nang | Ba Ria-VT

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Da Nang

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 11 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang