Giám đốc Thẩm định thông tin khách hàng Doanh nghiệp - QLRR - MSB - 1I057

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  08/07/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 • Tiếp nhận hồ sơ trình cấp tín dụng qua phiếu giao việc. Kiểm tra lại sắp xếp và sự đầy đủ của danh mục hồ sơ trình và phản hồi cho đơn vị kinh doanh.
 • Đánh giá, phân tích về chân dung khách hàng (KH), nhu cầu cấp tín dụng của KH, thông qua Hồ sơ trình cấp tín dụng và báo cáo thẩm định thông tin của chuyên viên/giám đốc thẩm định thông tin.
 • Thực hiện việc xếp hạng khách hàng theo các tiêu chí lựa chọn khách hàng của MSB
 • Cấu trúc đề xuất tín dụng, lập tờ trình đề xuất cấp tín dụng căn cứ theo các quy định, chương trình chính sách của MSB. Cùng các đơn vị kinh doanh ký tờ trình, gửi các cấp thẩm quyền phê duyệt. Chịu trách nhiệm báo cáo đề xuất cấp tín dụng theo yêu cầu cấp phê duyệt.
 • Quản lý việc lưu trữ Hồ sơ trình, phê duyệt bản mềm theo quy trình. Phối hợp với chuyên viên điều phối và quản trị hiệu suất trong các công việc xử lý để bảo đảm đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ và hiệu suất một cách kịp thời và chính xác.
 • Đánh giá các khoản tín dụng theo quy định MSB hạn chế các khoản nợ xấu tại phòng quản lý
 • Thực hiện tổ chức công việc hợp lý, phê duyệt hiệu quả theo tiêu chuẩn của quy tình tín dụng và định mức được giao
 • Tổ chức và phối hợp hướng dẫn đơn vị kinh doanh trong việc thu thập hồ sơ, quản lý tín dụng và thúc đẩy kinh doanh trong phân khúc chịu trách nhiệm đánh giá và đảm bảo tuân thủ quy định về cấp tín dụng tại MSB

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế.
 • Có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng hoặc ngành nghề có liên quan
 • Am hiểu về ngành Ngân hàng, am hiểu về lĩnh vực tín dụng Ngân hàng, am hiểu về các sản phẩm tín dụng và phương thức cho vay doanh nghiệp
 • Am hiểu về chính sách, quy định, quy trình trong hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp, am hiểu về tổ chức MSB
 • Liêm chính trong công việc, có khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức, khả năng chủ động trong công việc, khả năng tư duy logic
 • Khả năng lập Kế hoạch và tổ chức, khả năng đánh giá vấn đề, khả năng xây dựng các mối quan hệ đối tác, khả năng điều tra thực địa, khả năng phân tích, đánh giá báo cáo tài chính, rủi ro tín dụng

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback