language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc Thúc Đẩy Kinh Doanh Bảo Hiểm Khách Hàng Bán Lẻ - BBH - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 07/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cấp quản lý thuộc ngân hàng bán lẻ (RB)

2. Phối hợp với các bên liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh trên kênh RB.

3. Phối hợp với các bên liên quan xây dựng mô hình bán hàng, triển khai trên kênh RB.

4. Phối hợp các bộ phận chức năng trong Ban bảo hiểm và các đối tác bảo hiểm triển khai hoạt động đào tạo cho nhân viên bán hàng và đơn vị kinh doanh kênh RB với vai trò cụ thể:

 • Phát hiện các nhu cầu đào tạo.
 • Đưa ra các đề xuất thực hiện các chương trình đào tạo để các đối tác bảo hiểm thực hiện hoặc chủ động xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện.

5. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cấp quản lý của các doanh nghiệp Bảo hiểm hoạt động bán hàng trên kênh RB.

6. Quản lý và thúc đẩy kinh doanh trên kênh RB:

 • Đề xuất và triển khai thực hiện trên toàn kênh bán các chương trình thi đua;
 • Xây dựng các hoạt động liên quan bán bảo hiểm trên kênh RB;
 • Tổ chức các hoạt động bán hàng trên kênh RB;
 • Hỗ trợ chuyên môn liên quan đến bảo hiểm;
 • Trực tiếp cùng nhân viên bán tiếp cận khách hàng (khó / lớn) trên kênh RB;
 • Tổ chức các hoạt động tạo động lực: vinh danh,...trên kênh RB.
 • Theo dõi / đánh giá lực lượng bán của đối tác ngồi tại đơn vị kinh doanh thuộc hệ thống RB.

7. Hỗ trợ giám đốc phát triển kinh doanh quản lý và phát triển nhân sự:

 • Bố trí công việc phù hợp năng lực nhân sự; khuyến khích và hỗ trợ kịp thời trong công việc;
 • Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật;
 • Đào tạo, hỗ trợ phát triền nghề nghiệp cho nhân sự, phát triển đào tạo đội ngũ kế cận và/hoặc thay thế;
 • Cập nhật, phổ biến các chính sách quy định có liên quan;
 • Thực hiện cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc, tạo môi trường làm việc công bằng, có tính thúc đẩy và chuyên nghiệp;

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng;
 • Tiếng Anh giao tiếp khá;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint
 • Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm liên quan đến bảo hiểm bancassurance
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý kinh doanh tại công ty bảo hiểm hoặc ngân hàng.
 • Am hiểu các quy định pháp luật về bảo hiểm, hoạt động kinh doanh ngân hàng
 • Am hiểu cách thức triển khai liên kết giữa bảo hiểm và ngân hàng, các quy trình, quy định, sản phẩm bảo hiểm
 • Có tinh thần trách nhiệm, khả năng đàm phán, khả năng tư duy chiến lược, khả năng phát triển con người, khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường, khả năng xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách, khả năng phát triển kinh doanh theo hệ thống.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình cao cấp.
 • Có mối quan hệ sâu rộng đối với các đối tác Bảo hiểm, Ngân hàng trên thị trường.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail

Similar jobs

Giám Đốc Thúc Đẩy Kinh Doanh Bảo Hiểm Khách Hàng Bán Lẻ - BBH - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts