About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Giám đốc Tố tụng và Mua bán nợ cấp 1 - QLTD - MSB - 1M006

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 13/06/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 4 - 5 Years

Location

Ha Noi

Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 27 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 17 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty CP Tập Đoàn T&T

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh