Giám đốc Trung tâm bán - Khối Bán trực tiếp

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong
 • Updated

  24/06/2021

 • Industry

  Banking

 • Job type

  Permanent

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  7 - 10 Years

 • Job level

  Director

 • Deadline to apply

  10/07/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Quản lý hoạt động của Trung tâm Bán, chất lượng dịch vụ và đảm bảo đạt được các chỉ tiêu KPIs của Trung tâm Bán, quản lý và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính được giao trong năm kế hoạch
 • Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triên cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong trung tâm, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của trung tâm theo định hướng hoạt động của khối.
 • Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Trung tâm.
 • Đảm bảo các hoạt động của trung tâm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 • Lập kế hoạch/lên ngân sách: Giao chỉ tiêu cho từng nhân viên dựa trên chỉ tiêu của toàn Trung tâm Bán. Xem xét, cân đối và phê duyệt chi tiêu ngân sách của Trung tâm Bán
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Khối

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về Kinh tế, Tài chính, Ngoại thương, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Luật,…
 • Có thâm niên công tác trong lĩnh vực ngân hàng từ 05 năm trở lên, đã trải qua các bộ phận nghiệp vụ và có thời gian làm công tác quản lý/lãnh đạo đội bán hoặc các vị trí tương đương ít nhất 2 năm
 • Có kỹ năng quản lý, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch ở mức độ cao cấp
 • Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán cao cấp (cả bên ngoài và nội bộ)
 • Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh của ngân hàng dành cho và môi trường kinh doanh tại khu vực
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giao tiếp tốt

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback