language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin - CTCP Tài chính FCCOM

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 15/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xây dựng kế hoạch triển khai công việc phát triển công nghệ hàng năm

2. Tổ chức triển khai công việc theo kế hoạch được duyệt

3. Kiểm soát việc triển khai

4. Cải tiến quy trình và quản lý chất lượng

5. Quản lý ngân sách và nguồn lực

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Đại Học chuyên ngành CNTT

- Ngoại ngữ: B2

- Tin học

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh lực CNTT. Ưu tiên CNTT ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

- Kinh nghiệm quản lý: 05 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực CNTT quy mô tối thiểu 10 nhân viên. Ưu tiên kinh nghiệm IT manager trong các công ty tài chính, ngân hàng

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

  + Hiểu biết về nền tảng CNTT trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

  + Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm; Các công cụ quản trị dự án, môi trường phát triển ứng dụng, ngôn ngữ lập trình ứng dụng, cơ sở dữ liệu

  + Hiểu biết về các quy trình vận hành bảo trì các hệ thống CNTT; Các công cụ quản trị giám sát hệ thống CNTT. 

  + Hiểu biết về quy trình nghiệp vụ tài chính/ngân hàng

- Kiến thức chuyên môn:

 + Kinh nghiệm triển khai, phát triển các hệ thống hạ tầng/ứng dụng CNTT cho ngân hàng, công ty tài chính

 + Am hiểu nghiệp vụ tín dụng. 

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ: Trách Nhiệm, Tuân Thủ, Liêm Chính

- Năng lực chung: Giao tiếp, Nghiên cứu, Học hỏi

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Quản lý quá trình triển khai công việc

- Năng lực chuyên môn: Logic, Đánh giá, Giải quyết vấn đề

5. Các yêu cầu khác:

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

Similar jobs

Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin - CTCP Tài chính FCCOM

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts