About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Giám đốc Trung tâm khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 1D034

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 06/12/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 4 - 5 Years

Location

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Tien Giang | Kien Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 18 Tr - 23 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 20 Tr - 23 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh | Quang Ngai