About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 1D035

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 26/12/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 4 - 5 Years

Location

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Tien Giang | Kien Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 18 Tr - 23 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 20 Tr - 23 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh