About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2B012

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 13/06/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 4 - 5 Years

Location

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Thanh Hoa | Ho Chi Minh | Tay Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN Á CHÂU

$ 44 Tr - 88 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

 • Ho Chi Minh