Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
  • Salary

    Competitive

  • Experience

    2 - 5 Years

  • Job level

    Director

  • Deadline to apply

    30/06/2021

Benefits

  • Insurance
  • Travel
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Healthcare
  • Training Scheme
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

  • Lập các kế hoạch kinh doanh của Trung tâm đảm bảo phù hợp với định hướng kinh doanh và phát triển của Ngân hàng và Chi nhánh
  • Quản lý và tổ chức sử dụng, khai thác các nguồn lực được giao (nhân lực, tài sản, ấn chỉ…) đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của NCB về hoạt động vận hành và quản trị rủi ro;
  • Tổ chức thực hiện kinh doanh theo quy trình nghiệp vụ, quy định của Ngân hàng và Pháp luật;
  • Duy trì và phát triển quan hệ với các tổ chức, cá nhân để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, mở rộng và khai thác nguồn khách hàng mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng;
  • Quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm soát các quy trình giao dịch khách hàng theo quy định của Ngân hàng và Pháp luật Nhà nước;
  • Kiểm soát, phê duyệt các chứng từ giao dịch chính xác, kịp thời và đầy đủ;
  • Tổ chức bảo quản, lưu trữ và kiểm soát hồ sơ nghiệp vụ của Phòng giao dịch đầy đủ, khoa học;
  • Tổ chức quy hoạch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực;
  • Kiểm tra, giám sát và đề xuất phương án xử lý đối với các vi phạm trong thực hiện quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ tại Phòng giao dịch.

Job Requirement

  • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng;
  • Có 02 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí giám đốc TTBL, vị trí tương đương hoặc tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng DVKH.
  • Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt;
  • Có tư duy kinh doanh; nhiệt huyết, đột phá
  • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đạo tạo và tổ chức.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback