language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám đốc Trung tâm Thu nợ

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông - OCB
Updated: 21/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Quản lý điều hành hoạt động của Trung tâm Thu hồi nợ theo đúng định hướng và đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch đề ra;
 • Lập kế hoạch thu nợ trên cơ sở danh mục khách hàng, đề xuất các giải pháp thu hồi nợ hiệu quả trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.
 • Nghiên cứu, tham mưu và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác kiểm soát và thu hồi nợ.
 • Triển khai, giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ của CBNV Trung tâm, đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng.
 • Tổ chức đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho CBNV Trung tâm;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý thu hồi nợ để theo dõi, đánh giá và quản lý công tác thu nợ, thực hiện các báo cáo thống kê theo qui định.
 • Xây dựng KPI cho các đơn vị, cá nhân thuộc Trung tâm. Chịu trách nhiệm triển khai và có biện pháp hỗ trợ để CBNV vàTrung tâm hoàn thành KPI được giao.
 • Quản lý ngân sách cho công tác thu hồi nợ trong hạn mức chi phí được duyệt.
 • Thống kê phân tích cơ sở dữ liệu thu hồi nợ; đề xuất, xây dựng định hướng, chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu hồi nợ
 • Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Khối

Job Requirement

 • Có trình độ từ Đại học trở lên.
 • Có tối thiểu 07 năm kinh nghiệm liên quan đến công tác Thu Hồi Nợ. Trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý từ vị trí Trưởng Phòng trở lên. Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm thu hồi nợ tại Công Tài chính hoặc sản phẩm vay tín chấp tại Ngân hàng.
 • Hiểu biết rõ nghiệp vụ Thu hồi nợ của Công ty Tài chính và có khả năng xây dựng kế hoạch chiến lược để nâng cao hiệu quả của công tác thu hồi nợ.
 • Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng Thương mại; Am hiểu Luật kinh tế và các qui định pháp luật liên quan đến hoạt động Thu hồi nợ của Ngân hàng và Công ty tài chính. 
 • Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; phân tích tài chính; thuyết trình; phối hợp, làm việc nhóm.
 • Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông - OCB

https://www.ocb.com.vnCompany size: 1.000-4.999
Chào mừng quý vị đến với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) được thành lập từ ngày 10/06/1996, qua 23 năm hoạt động và...Detail

Giám đốc Trung tâm Thu nợ

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông - OCB

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts