language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 19/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Mục đích:
- Đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu hồi nợ toàn TTXLN được giao hiệu quả
- Chỉ đạo, tổ chức và điều hành hoạt động XLN của công ty
Nhiệm vụ:
- Xây dựng, tổ chức, triển khai chiến lược, kế hoạch, mục tiêu hoạt động xử lý nợ của công ty được giao từng thời kỳ trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích cho MB/MBAMC
- Tham mưu, giúp việc cho ban lãnh đạo MBAMC về xây dựng chiến lược, mô hình tổ chức vận hành trung tâm xử lý nợ theo đúng định hướng.
- Tổ chức và giám sát triển khai công tác xử lý nợ trên toàn hệ thống theo quy định của công ty và của pháp luật hiện hành
- Báo cáo ban điều hành công ty MBAMC về kết quả/kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động xử lý nợ
- Tham gia phối hợp, tư vấn xử lý các vấn đề rủi ro về chất lượng tín dụng trong hoạt động XLN, cảnh báo rút kinh nghiệm từ hoạt động xử lý nợ cho MB/Công ty
- Thực hiện triển khai công tác đào tạo hoạt động xử lý nợ cho toàn TTXLN
- Tham gia cuộc họp, đào tạo và hội thảo với MB

- Chi tiết thông tin tuyển dụng: mbamc.com.vn

Job Requirement

1. Bằng cấp
- Cử nhân luật/ Luật kinh tế/ Luật kinh doanh trong nước hoặc nước ngoài
- Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh Bằng B
2. Kiến thức/ Kinh Nghiệm
- Kiến thức pháp luật, luật chuyên sâu về tố tụng dân sự, luật dân sự, luật kinh tế
- Am hiểu các dịch vụ, sản phẩm của công ty và ngân hàng
- Kiến thức về quy định, quy trình nghiệp vụ XLN
- Kiến thức về tài chính ngân hàng và quản trị doanh nghiệp
- Có kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương
3. Năng lực cốt lõi
* Năng lực cơ bản 
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và thương lượng với KH
- Kỹ năng quản trị rủi ro
- Kỹ năng quản trị hệ thống
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
* Năng lực chuyên môn
- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng phân tích tổng hợp
- Kỹ năng tham mưu, tư vấn
- Kỹ năng đào tạo, kèm cặp

- Chi tiết thông tin tuyển dụng: mbamc.com.vn

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbamc.com.vn
MB dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts