About us

PERSOLKELLY Vietnam

Employment Information

Giám đốc Vận hành Ecommerce (ID: 521515)

Job level Director
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Customer Service , Freight / Logistics / Warehouse
Experience 2 - 7 Years

Location

Ha Noi

Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Hà Lâm

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

CELLPHONES - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tùng Lâm

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 50,6 Mil - 57,2 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Hung Yen

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 20 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ Competitive

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 28,6 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi | Quang Ninh | Hai Phong