language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám đốc Vận hành tỉnh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 30/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Tổ chức và phân công nhân sự thực hiện công tác kiểm soát sau chứng từ tại địa bàn tỉnh

2. Tổ chức và phân công nhân sự thực hiện công tác Hỗ trợ tín dụng

3. Tổ chức và phân công nhân sự thực hiện công tác vận hành hệ thống ATM và máy POS

4. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý kho tiền tại đơn vị kinh doanh theo đúng quy định

5. Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của cụm hoặc các dự án mà Trung tâm Xử lý nghiệp vụ tín dụng và kho quỹ tập trung tham gia

6. Quản lý và giám sát bảo đảm nhân viên trong Đơn vị thực hiện các kiểm soát thiết yếu trong phạm vi trách nhiệm của mình

7. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo

Job Requirement

Trình độ học vấn:               

  • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học khối kinh tế/ tài chính- ngân hàng

Kinh nghiệm công tác:

  • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng; trong đó có tối thiểu 01 năm giữ vị trí tương đương hoặc 02 năm giữ vị trí cấp quản lý (Trưởng/ Phó phòng hoặc tương đương) tại mảng công việc hỗ trợ vận hành.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

Ngân hàng Thương Mail Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank) có trụ sở chính tại 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, SeABank được biết đến là một trong nhóm dẫn đầu...Detail

Similar jobs

Giám đốc Vận hành tỉnh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts