language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Giám đốc Vận hành Ứng dụng Lõi/ Ngành - TNTECH

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 09/11/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức việc đưa ra các yêu cầu kỹ thuật phục vụ việc vận hành hệ thống cho các dự án công nghệ liên quan đến các hệ thống ứng dụng lõi/ ngành do TNTech tự đầu tư xây dựng

 • Chuẩn bị nguồn lực và cắt cử nhân sự tham gia các dự án công nghệ để đưa ra các yêu cầu kỹ thuật phục vụ việc vận hành;
 • Phê duyệt các yêu cầu kỹ thuật liên quan;

2. Tổ chức việc kiểm tra, tiếp nhận các hệ thống ứng dụng do TNTech tự đầu tư xây dựng theo các tiêu chí đã được thống nhất với người sử dụng.

 • Chuẩn bị và cắt cử nguồn lực tiếp quản, vận hành các hệ thống;
 • Tổ chức kiểm tra và phê duyệt nghiệm thu các hệ thống theo các thiết kế đã thống nhất;
 • Tổ chức việc ký thỏa thuận vận hành dịch vụ với các đơn vị liên quan.

3. Tổ chức việc vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống ứng dụng do TNTech tự đầu tư xây dựng đáp ứng các thỏa thuận vận hành dịch vụ:

 • Tổ chức và giám sát việc thực hiện các hoạt động vận hành, bảo hành, bảo trì, nâng cấp các hệ thống công nghệ;
 • Đầu mối điều phối các hoạt động khắc phục sự cố hệ thống ứng dụng liên quan.

4. Phối hợp xây dựng và triển khai ứng dụng các quy trình, quy định, tài liệu hướng dẫn, tiêu chuẩn, các công cụ phần mềm nhằm đảm bảo việc vận hành hệ thống công nghệ đáp ứng được yêu cầu hoạt động kinh doanh và tối ưu hiệu quả đầu tư.

5. Phối hợp đánh giá nhu cầu sử dụng hệ thống của các đơn vị nghiệp vụ và xây dựng kế hoạch (nguồn lực, ngân sách, tiến độ, giải pháp) nâng cấp, cải thiện hệ thống hàng năm hoặc khi có yêu cầu đối với các hệ thống ứng dụng lõi, các hệ thống phục vụ đồng thời nhiều ngành nghề kinh doanh

6. Chịu trách nhiệm tổ chức việc đánh giá rủi ro trong phạm vi vận hành hệ thống và đưa ra các kế hoạch cũng như thúc đẩy việc triển khai các giải pháp giảm thiểu rủi ro cho các hệ thống ứng dụng lõi, các hệ thống phục vụ đồng thời nhiều ngành nghề kinh doanh

7. Xây dựng kế hoạch ngân sách hoạt động của đơn vị và quản lý triển khai các công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngân sách.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Ngoại ngữ: B1 hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 7 năm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin;
- Tối thiểu 1 năm quản lý một đơn vị vận hành các hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu của một tập đoàn, tổng công ty hoặc một công ty lớn;
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trực tiếp triển khai hoặc vận hành một trong số các nhóm giải pháp công nghệ sau hoặc tương đương:

 • CRM, Digital Marketing, Customer Experience Platform, MDM, DMP & Loyalty;
 • BI & Analytics, Reporting & Data warehouse.
 • BPM, ESB, API Gateway;
 • Contact Center, Omini Channel;
 • User behavior tracking - analytics - recommendation / suggestion;

- Hoặc có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm triển khai hoặc vận hành thực tế với một trong số sản phẩm công nghệ:

 • Middlewere của các hãng Oracle, IBM, Microsoft, Apache hay các công cụ tích hợp dữ liệu (IBM InfoSphere, Oracle ODI, Informatica PowerCenter ... ) theo các kiến trúc Microservice / SOA;

- Hoặc có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm triển khai hoặc vận hành thực tế với một trong số các công nghệ:

 • Triển khai các giải pháp dùng cloud của Saleforce, Oracle, Microsoft, SAP, Amazon, Google, VMWare
 • Các Hadoop framework , Spark framework;
 • NoSQL Database sử dụng các giải pháp MogoDB, Google Cloud Platform, Amazon DynamoDB.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung: Hiểu về chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh doanh khách sạn - nhà hàng, Bán lẻ và thương mại điện tử, Sản xuất hàng tiêu dùng, tài chính ngân hàng.
- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu một trong số các tiêu chuẩn, hướng dẫn thực hành, ngôn ngữ mô hình trong công nghệ thông tin như ITIL, SDLC.
 • Hiểu về các công nghệ Big Data, Public Cloud, Machine Learning

4. Kỹ năng/Khả năng:

 • Khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý quá trình triển khai công việc
 • Khả năng lãnh đạo và tạo động lực, phát triển con người
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định, giải quyết vấn đề

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Giám đốc Vận hành Ứng dụng Lõi/ Ngành - TNTECH

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts