language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc Vùng - RB - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 20/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

I. Điều hành, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh và dịch vụ khách hàng (DVKH) tại các chi nhánh (CN)/các trung tâm khách hàng cá nhân (TTKHCN) thuộc vùng quản lý nhằm hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao:

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh của vùng, từ đó cụ thể thành kế hoạch kinh doanh. Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển Khách hàng, chủ động đề xuất các kế hoạch bán hàng nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.
 • Định hướng kênh bán hàng, thị trường mục tiêu để chào bán sản phẩm dịch vụ cho các đối tượng khách hàng mục tiêu theo định hướng phát triển của ngân hàng theo từng thời kỳ
 • Là đầu mối phối hợp với các phòng ban HO tổ chức triển khai các chương trình bán hàng từ HO
 • Đề xuất/góp ý cho các bộ phận chuyên môn tại HO về các mảng công việc: sản phẩm, quy trình, chiến dịch marketing... nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng, phát triển thị trường.
 • Quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh và quản lý danh mục khách hàng thuộc phạm vi quản lý đảm bảo an toàn hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
 • Quản lý, tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ khách hàng, vận hành tại địa bàn được giao; phê duyệt các giao dịch theo thẩm quyền quy định tại các văn bản do HĐQT/TGĐ ban hành
 • Tổ chức triển khai, truyền thông các chương trình/kê hoạch kinh doanh/ định hướng kinh doanh từ HO đến các CBBH.

II. Chịu trách nhiệm triển khai và giám sát công tác quản lý chung tại các CN và các TTKHCN trực thuộc vùng quản lý:

 • Nắm bắt, cập nhật, đào tạo, truyền thông và tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình, chương trình về sản phẩm, nghiệp vụ theo quy định chung của pháp luật và ngân hàng;
 • Trực tiếp phê duyệt các hồ sơ, chứng từ theo thẩm quyền, kiểm soát và ký duyệt các báo cáo liên quan của các CN/TTKHCN gửi TGĐ, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan thẩm quyền (định kỳ hoặc phát sinh theo yêu cầu);
 • Chịu trách nhiệm quản lý về các rủi ro hoạt động và các rủi ro khác xảy ra tại các CN/TTKHCN thuộc vùng quản lý bao gồm: giải quyết và báo cáo các giao dịch bất thường, các sự cố có rủi ro và nguy cơ rủi ro cho MSB; đôn đốc hoặc trực tiếp khắc phục kịp thời các báo cáo, phản hồi của các bộ phận liên quan thuộc Khối Quản lý rủi ro, Khối Tư vấn pháp lý & Tuân thủ;
 • Tham gia điều phối, phối hợp (nếu cần) với các đơn vị thuộc Khối Vận hành (như Dịch vụ hỗ trợ, Vận hành Kho quỹ, ..) nhằm đảm bảo hoạt động vận hành có thể hỗ trợ tốt cho hoạt động kinh doanh;
 • Giải quyết các vấn đề, khiếu nại thuộc thẩm quyền;
 • Giám sát, quản lý cơ sở hạ tầng hiệu quả, đảm bảo duy trì và phát triển hình ảnh và thương hiệu của Ngân hàng tại địa bàn quản lý.

III. Quản lý chất lượng DVKH tại Chi nhán thuộc Vùng quản lý:

 • Quản lý việc thực hiện các chính sách, quy chế, quy định, chương trình về chất lượng DVKH theo quy định của MSB
 • Giải quyết khiếu nại khách hàng (KH) phát sinh liên quan đến các CN/TTKHCN trực thuộc theo thẩm quyền;
 • Chủ động nghiên cứu, đề xuất áp dụng các biện pháp tăng cường chất lượng DVKH để đảm bảo chăm sóc KH tốt nhất tại địa bàn quản lý;
 • Phối hợp với các phòng ban hội sở trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng DVKH;
 • Chịu trách nhiệm về công tác duy trì, cải thiện chất lượng DVKH tại các Chi nhánh và các TTKHCN trực thuộc nhằm đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng và SLAs cam kết.

IV.Quản lý nhân sự tại Vùng/Chi nhánh/TTKHCN theo thẩm quyền quản lý

 • Điều phối nhân sự nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả, đạt hiệu suất vận hành và kinh doanh theo cam kết
 • Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV theo thẩm quyền
 • Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV; cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan; Tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo.
 • Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ thuộc phạm vi công việc phụ trách theo thẩm quyền
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết
 • Quản lý và lên kế hoạch cho vị trí kế nhiệm như yêu cầu

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên có trình độ trên đại học. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm
 • Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh  (tương đương A2; hoặc trình độ, chứng chỉ tương đương)
 • Thành thạo tin học văn phòng2. Kinh nghiệm:
 • Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính/ Ngân hàng, trong đó tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tại Tổ chức Tín dụng.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc/ Phó Giám đốc Chi nhánh tại các tổ chức tín dụng;
 • Bắt buộc có kinh nghiệm quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phân khúc bán lẻ
 • Có kiến thức tổng hợp về kinh tế xã hội, chất lượng dịch vụ; Am hiểu các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng
 • Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng và quản trị rủi ro, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng cho khách hàng, marketing và thẩm định khách hàng; Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của MSB dành cho Khách hàng và sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh; Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc; Có thể nhận định được xu hướng thị trường và các hoạt động cạnh tranh trong ngành, kịp thời phản ứng với các tác động ảnh hưởng tới mục tiêu kinh doanh của MSB
 • Có khả năng đàm phán, Khả năng xây dựng các mối quan hệ
 • Có khả năng phát triển con người, Khả năng đánh giá và ra quyết định, khả năng lãnh đạo và tạo động lực
 • Có khả năng chăm sóc khách hàng, Khả năng thẩm định khách hàng, Khả năng quản lý chất lượng dịch vụ, Khả năng quản trị danh mục khách hàng, Khả năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail
Job tags / Skills: Director

Similar jobs

Giám Đốc Vùng - RB - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts