From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát ATLĐ

Công Ty Cổ Phần xây dựng LB Việt Nam
Updated: 21/09/2018

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh, Long An

  Job level:

 • Experience: 1 - 3 Years

  Salary: -

 • Industry: Civil / Construction

  Deadline to apply: 17/09/2018

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về AT - VSLĐ tại công trường xây dựng dân dụng
- Tập hợp, phổ biến các Quy định hiện hành về ATLĐ cho các nhà thầu xây dựng
- Đề xuất, cảnh báo các nguy cơ về an toàn lao động tại công trường.
- Thực hiện các báo cáo về công tác ATLĐ tại công trường
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban ATLĐ và trưởng dự án.
* Làm việc theo dự án

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

Job Requirement

- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm GS an toàn lao động tại các công trình xây dựng, ưu tiên kinh nghiệm làm dự án điện 
- Quyết đoán, trung thực, liêm chính
- Có khả năng làm việc độc lập

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: Toàn thời gian, 6 ngày/tuần
 • Training opportunities: Huấn luyện hội nhập và chuyên môn
 • Colleagues: Thân thiện, hợp tác
 • Benefit: Theo quy chế công ty
 • Other extras: Theo quy chế công ty
 • Holidays: 1 ngày/tuần

Company Overview

Công Ty Cổ Phần xây dựng LB Việt Nam

www.twgroup.com.vnCompany size: 1500
Công Ty Cổ Phần TWGROUP là một Tập đoàn chuyên đầu tư trong các lĩnh vực về bệnh viện, phát triển giáo dục, xây dựng và bất động sản, bao gồm 9...Detail

Giám Sát ATLĐ

Công Ty Cổ Phần xây dựng LB Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts