language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát Bán Hàng - Điện Biên

Công Ty TNHH MTV TNI Corporation
Updated: 23/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập kế hoạch bán hàng tại khu vực phụ trách
 • Thực hiện kế hoạch bán hàng
 • Tìm kiếm phát triển mạng lưới khách hàng khu vực
 • Thực hiện các hoạt động bán hàng và quảng bá thương hiệu tại khu vực
 • Đảm bảo doanh số, độ phủ về hàng hóa tại khu vực
 • Đảm bảo hình ảnh về mặt thương hiệu của Công ty
 • Triển khai thực hiện các chương trình khuyến mãi từ Công ty cho khu vực
 • Báo cáo bán hàng, tình hình khách hàng tại khu vực
 • Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân viên bán hàng mới tại khu vực
 • Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Job Requirement

 • Nam/Nữ, từ 30-45tuổi
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành hàng FMCG
 • Có sự hiểu biết về khu vực phụ trách
 • Hệ thống khách hàng tại khu vực 
 • Trình độ tối thiểu từ Trung cấp trở lên 

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH MTV TNI Corporation

www.tnikingcoffee.comCompany size: 100-499
TNI Corporation is established in 2015 in Vietnam with representative offices in Singapore, China, US and we aim to expend business to the other...Detail

Giám Sát Bán Hàng - Điện Biên

Công Ty TNHH MTV TNI Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts