language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát Bán Hàng Huế- Quảng Bình- Quảng Trị

Công ty CP Dược Phẩm ECO
Updated: 22/04/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Chịu trách nhiệm doanh số khu vực phụ trách

- Phân bổ tuyến bán hàng, doanh số cho Trình dược viên từng khu vực

- Quản lý nhân viên để đạt KPI, doanh số.

Job Requirement

- Nam, tuổi từ 30 -45

- Hộ khẩu tại TP Huế

- Kinh nghiệm quản lý sales từ 2 năm trở lên ngành tiêu dùng hoặc dược.

More Information

  • Degree: Intermediate
  • Age: 30 - 45
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP Dược Phẩm ECO

www.EcoPharma.com.vnCompany size: 1200
Với sứ mệnh “Mang đến cho cộng đồng sản phẩm có chất lượng tốt, an toàn, hiệu quả điều trị cao, dịch vụ tốt với giá hợp lý bằng sự trân trọng và trách nhiệm...Detail

Similar jobs

Giám Sát Bán Hàng Huế- Quảng Bình- Quảng Trị

Công ty CP Dược Phẩm ECO

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts