language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám sát bán hàng kênh GT tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nam Định, Bắc Giang, Lạng Sơn

Long Hưng ITS (Pushmax & Đại Việt)
Updated: 28/09/2019

Employment Information

Job Description

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, lịch bán hàng

-Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cấp dưới trực thuộc đơn vị

-Bố trí sắp xếp nhân sự; phân công, giao việc; hỗ trợ, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả công việc của cấp dưới trực thuộc đơn vị.

- Đi thực tế thị trường tìm hiểu, đánh giá tình hình hoạt động của khách hàng, của nhân viên: thực hiện việc huấn luyện kèm cặp nhân viên cấp dưới theo lịch đề ra

-Tham gia đánh giá chất lượng nhân sự định kì hoặc đột xuất; tham gia xét duyệt chế độ lương, thưởng, kỷ luật cấp dưới trực thuộc đơn vị

-Tổng hợp, báo cáo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu (báo cáo bán hàng, báo cáo thị trường, báo cáo theo chương trình, báo cáo vùng/ đại lý, hồ sơ nhân sự, thông số địa bàn,...)

- Nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm, mở rộng thị trường, khách hàng tiềm năng

- Đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng các sản phẩm cho địa bàn

-Lập, quản trị dữ liệu khách hàng

-Tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh trong địa bàn quản lý liên quan đến giá bán, sản phẩm, chính sách theo quy định của công ty; khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng

- Thực hiện và chịu trách nhiệm việc kiểm tra đánh giá, lập hồ sơ thanh toán các chương trình hỗ trợ thương mại trong phạm vi được giao

- Đưa ra các phương án giải quyết kịp thời hàng tồn kho, chậm luân chuyển, cận date

- Kiểm tra, giám sát các khoản chi phí bán hàng, công nợ khách hàng

- Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ được cấp cho đơn vị (máy palm,...)-

- Đề xuất cải tiến công việc, các hoạt động liên quan đến bán hàng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao

-Đề xuất các biện pháp thực hiện mục tiêu của công ty theo từng thời kỳ, điều chỉnh quy hoạch địa bàn bán hàng của đại lý theo từng thị trường

- Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và bộ phận khác về lĩnh vực chuyên môn của Phòng Kinh doanh

- Các chiến lược, giải pháp, chính sách để quản lý, phát triển kinh doanh tại địa bàn phụ trách

Job Requirement

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Sử dụng máy tính thường xuyên trong công việc (tính toán, soạn thảo văn bản tài liệu)

Yêu cầu kinh nghiệm quản lý: dưới 1 năm

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc: Từ 1 đến dưới 3 năm

Yêu cầu năng lực chuyên môn

Kiến thức về Ngành FMCG, Bia - Rượu - Nước giải khát, tổ chức kênh phân phối, tuyến bán hàng và các công cụ quản lý bán hàng

Kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý, quản trị quá trình, mục tiêu

Kiến thức cơ bản về Quản trị bán hàng, Quản trị nhân sự

Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kinh doanh

Kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm

Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ Công ty phân phối

Nắm vững các quy trình công việc đảm nhiệm; các tài liệu hướng dẫn công việc của đơn vị

Kỹ năng/ năng lực

Tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, thích ứng

Lãnh đạo đội nhóm, liên kết

Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, bán hàng

Hoạch định, xây dựng chiến lược

Xử lý xung đột, mâu thuẫn

Đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn

Yêu cầu về năng lực quản lý

Kỹ năng lập kế hoạch

Kỹ năng đánh giá

Kỹ năng hướng dẫn

Kỹ năng hỗ trợ, khuyến kích

Kỹ năng tổ chức và điều phối

More Information

  • Degree: College
  • Age: > 27
  • Job type : Permanent

Company Overview

Long Hưng ITS (Pushmax & Đại Việt)

http://longhungits.com.vn/gioi-thieu/gioi-thieu-long-hung.htmlCompany size: 100-499
Năm 2012, với định hướng phát triển mạnh hơn nữa về mặt hàng Rượu – Bia - Nước giải khát, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hương Sen đã quyết định thành lập Công ty...Detail

Similar jobs

Giám sát bán hàng kênh GT tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nam Định, Bắc Giang, Lạng Sơn

Long Hưng ITS (Pushmax & Đại Việt)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts