language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát Bán Hàng Kênh MT

Long Hưng ITS (Pushmax & Đại Việt)
Updated: 14/10/2019

Employment Information

Job Description

1 Trách nhiệm quản lý

1.1 Công tác kế hoạch

- Xây dựng đề xuất các kế hoạch tuần/ tháng cho từng nhãn hàng, sản phẩm, đại lý

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, lịch bán hàng

1.2 Quản lý nhân sự của đơn vị

- Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cấp dưới trực thuộc đơn vị

- Xây dựng tinh thần làm việc hiệu quả cao cho toàn đội ngũ bán hàng và các hỗ trợ hỗ trợ, tạo sự gắn kết, phối hợp hiệu quả giữa các cấp và nhân viên trong đơn vị

- Bố trí sắp xếp nhân sự; phân công, giao việc; hỗ trợ, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả công việc của cấp dưới trực thuộc đơn vị

- Tham gia đánh giá chất lượng nhân sự định kì hoặc đột xuất; tham gia xét duyệt chế độ lương, thưởng, kỷ luật cấp dưới trực thuộc đơn vị

- Phổ biến, duy trì, hướng dẫn cấp dưới trực thuộc đơn vị chấp hành các chế độ chính sách, các quy định, nội quy, quy chế của Nhà nước và Công ty;

1.3 Công tác báo cáo

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu (báo cáo bán hàng, báo cáo thị trường, báo cáo theo chương trình, báo cáo vùng/ đại lý, hồ sơ nhân sự, thông số địa bàn,...)

2 Trách nhiệm/nhiệm vụ chuyên môn

2.1 Triển khai kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

a) Nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm, mở rộng thị trường, khách hàng tiềm năng

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, đặc điểm địa bàn (dân số, quận huyện, thu nhập bình quân đầu người, sản lượng ngành,...), đánh giá địa bàn tiềm năng

- Đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng các sản phẩm cho địa bàn

b) Triển khai các hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại địa bàn quản lý

- Xây dựng các chỉ số đánh giá (KPIs), kiểm tra và kiểm soát lịch làm việc của nhân viên cấp dưới

- Nắm rõ địa bàn phụ trách, đặc điểm khách hàng, lịch làm việc và tuyến bán hàng của nhân viên, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

- Theo dõi, cập nhật tiến độ sản lượng cho từng khách hàng, nhân viên kinh doanh trong vùng quản lý

c) Tổ chức chăm sóc khách hàng

- Lập, quản trị dữ liệu khách hàng

- Tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh trong địa bàn quản lý liên quan đến giá bán, sản phẩm, chính sách theo quy định của công ty; khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng

2.2 Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động phân phối sản phẩm tại địa bàn quản lý

a) Giám sát hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh

- Thực hiện các kế hoạch bán hàng, đôn đốc nhân viên thực hiện theo tiến độ đề ra, kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu của nhân viên cấp dưới

- Hỗ trợ, đánh giá, kiểm soát các nhân viên kinh doanh thực hiện đúng định hướng, quy trình hướng dẫn liên quan đến công tác kinh doanh.

- Đi thực tế thị trường tìm hiểu, đánh giá tình hình hoạt động của khách hàng, của nhân viên: thực hiện việc huấn luyện kèm cặp nhân viên cấp dưới theo lịch đề ra

- Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các chính sách bán hàng, các chương trình hỗ trợ các địa bàn thị trường

- Kiểm soát tiến độ thực hiện chương trình và theo dõi tình hình sử dụng chi phí hỗ trợ bán hàng theo các quyết định đã được phê duyệt

- Thực hiện và chịu trách nhiệm việc kiểm tra đánh giá, lập hồ sơ thanh toán các chương trình hỗ trợ thương mại trong phạm vi được giao

b) Quản lý hàng hóa, nhập, xuất và điều phối hàng hóa

- Theo dõi chất lượng sản phẩm đang lưu hành trên thị trường

- Đưa ra các phương án giải quyết kịp thời hàng tồn kho, chậm luân chuyển, cận date

c) Quản lý chi phí, công cụ, dụng cụ

- Kiểm tra, giám sát các khoản chi phí bán hàng, công nợ khách hàng

- Tham gia đôn đốc, thu hồi công nợ đúng hạn

- Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ được cấp cho đơn vị (máy pan,...)

2.3 Nghiên cứu, cải tiến chất lượng công việc của khối kinh doanh

a) Tổ chức nghiên cứu, đưa ra các kiến nghị, đề xuất, giải pháp cho các dự án kinh doanh, cải tiến về tổ chức bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty

- Đề xuất cải tiến công việc, các hoạt động liên quan đến bán hàng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao

- Đề xuất các biện pháp thực hiện mục tiêu của công ty theo từng thời kỳ, điều chỉnh quy hoạch địa bàn bán hàng của đại lý theo từng thị trường

- Đề xuất điều chỉnh vùng bán của khách hàng, quy hoạch vùng trong địa bàn được phân công

- Đề xuất cách thức thực hiện quảng cáo ở các vị trí hợp lí, khai thác được hiệu quả truyền thông quảng cáo cao

b) Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và bộ phận khác về lĩnh vực chuyên môn của khối kinh doanh

- Các chiến lược, giải pháp, chính sách để quản lý, phát triển kinh doanh tại địa bàn phụ trách

- Các vấn đề liên quan đến quản lý, giám sát, quy trình tuyển dụng, thanh toán tại địa bàn thị trường

- Các hoạt động phân phối, các chương trình hỗ trợ thương mại tại địa bàn phụ trách

- Các mục tiêu bán hàng cho từng đối tượng trong địa bàn (đại lý, giám sát bán hàng, nhân viên kinh doanh…)

3 Trách nhiệm/nhiệm vụ khác

3.1 Bố trí nhân lực hỗ trợ các đơn vị: Brand Marketing, Trade Marketing triển khai các chiến dịch marketing

3.2 Tham gia Hội nghị khách hàng

Job Requirement

1 Yêu cầu cơ bản

1.1 Trình độ đào tạo

- Cao đẳng

1.2 Trình độ sử dụng máy tính và máy móc/ thiết bị tự động hóa

- Sử dụng máy tính thường xuyên trong công việc (tính toán, soạn thảo văn bản tài liệu) 

1.3 Yêu cầu trình độ ngoại ngữ (nếu có)

- Không yêu cầu

1.4 Yêu cầu kinh nghiệm

- Yêu cầu kinh nghiệm quản lý: dưới 1 năm

- Yêu cầu kinh nghiệm làm việc: Từ 1 đến dưới 3 năm

2. Yêu cầu năng lực chuyên môn

2.1 Kiến thức

a) Kiến thức chuyên môn

- Kiến thức về Ngành FMCG, Bia - Rượu - Nước giải khát, tổ chức kênh phân phối, tuyến bán hàng và các công cụ quản lý bán hàng

- Kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý, quản trị quá trình, mục tiêu

- Kiến thức cơ bản về Quản trị bán hàng, Quản trị nhân sự

- Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kinh doanh

- Kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm

- Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ Công ty phân phối

- Nắm vững các quy trình công việc đảm nhiệm; các tài liệu hướng dẫn công việc của đơn vị

b) Kỹ năng/ năng lực

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, thích ứng-Lãnh đạo đội nhóm, liên kết

- Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, bán hàng-Hoạch định, xây dựng chiến lược

- Xử lý xung đột, mâu thuẫn-Đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn

3. Yêu cầu về năng lực quản lý

- Kỹ năng lập kế hoạch-Kỹ năng đánh giá

- Kỹ năng hướng dẫn-Kỹ năng hỗ trợ, khuyến kích

- Kỹ năng tổ chức và điều phối-Kỹ năng kiểm tra và giám sát

More Information

  • Degree: College
  • Age: > 24
  • Job type : Permanent

Company Overview

Long Hưng ITS (Pushmax & Đại Việt)

http://longhungits.com.vn/gioi-thieu/gioi-thieu-long-hung.htmlCompany size: 100-499
Năm 2012, với định hướng phát triển mạnh hơn nữa về mặt hàng Rượu – Bia - Nước giải khát, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hương Sen đã quyết định thành lập Công ty...Detail

People who applied to this job also applied to:

Giám Sát Bán Hàng Kênh MT

Long Hưng ITS (Pushmax & Đại Việt)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts