language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát Bán Hàng Khu vực Bình Dương - Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang
Updated: 14/06/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bán hàng khu vực về hoạt động của các Đại diện thương mại (ĐDTM) trong khu vực và thị trường được phân công.
 • Quản lý kiểm soát trực tiếp phân bổ ĐDTM trong khu vực, đôn đốc ĐDTM hoàn thành chi tiêu doanh số kế hoạch được giao.
 • Chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến khách hàng trong khu vực mình quản lý, đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ đúng tiến độ.
 • Báo cáo tình hình hoat động của đối thủ cạnh tranh.
 • Hàng tháng tổng hợp báo cáo cho Giám đốc Khu vực về tình hình hoạt động của khu vực.

Job Requirement

 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp báo cáo 
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục 
 • Kỹ năng lập kế hoạch 
 • Kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề 
 • Thái độ tích cực và cầu tiến trong công việc 
 • Trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình, đạo đức, sáng tạo 
 • Đam mê nghề kinh doanh, bán hàng 
 • Chịu được áp lực cao trong công việc

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

Điện Quang là Công ty hàng đầu thị trường về các sản phẩm nguồn sáng và thiết bị nguồn sáng tại Việt Nam. Từ năm 1972 các sản phẩm chất lượng cao của chúng...Detail

Similar jobs

Giám Sát Bán Hàng Khu vực Bình Dương - Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts