language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Phú Thọ

PepsiCo Foods Vietnam Company
Updated: 15/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Số lượng: 1

Khu vực: Phú Thọ

Báo cáo cho: Territory Development Manager

Vai trò:

Đạt được các mục tiêu về doanh số hoặc sản lượng của khu vực thông qua việc quản lý NPP, đội ngũ DCR và thúc đẩy thực thi trên thị trường.

Nhiệm vụ:

1. Đạt sản lượng / doanh số được giao:

• Quản lý tốt sản lượng mua vào, bán ra.

• Thực hiên các chương trình bán hàng, Trade Marketing, Marketing theo đúng nội dung và trong ngân sách được phân bổ.

• Đảm bảo thực thi chiến lược phân phối theo chiều rộng và chiều sâu.

• Nhận diện và phát triển khách hàng mới.

2. Quản trị NPP

• Đảm bảo NPP thực hiện đúng theo hợp đồng kinh doanh đã ký.

• Tìm kiếm các ứng viên tiềm năng làm NPP để đề cử cho TDM.

• Đảm bảo sự phù hợp về cơ sở hạ tầng của NPP với sự phát triển kinh doanh

• Thông tin về chỉ tiêu doanh số hoặc sản lượng, chính sách và các chương trình bán hàng cho NPP.

• Phối hợp với NPP thực hiện kế hoạch phát triển thị trường.

• Quản trị tồn kho hiệu quả, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho thị trường,

• Đảm bảo NPP quản lý TOT theo quy định của công ty.

• Giải quyết các vấn đề về hàng hư hỏng và quyết toán chương trình.

• Phân tích P&L của NPP và đưa ra hành động cải thiện.

3. Thực thi trên thị trường

• Thiết lập và tái thiết lập tuyến bán hàng nhằm đảm bảo hiệu suất tối đa

• Giám sát thực hiện chính sách giá và các chương trình bán hàng theo quy định của công ty.

• Triển khai, giám sát lắp đặt TOT, POSM hiệu quả và thực thi trưng bày đúng chuẩn.

• Đảm bảo DCR thực thi ghi chép báo cáo theo đúng form của TU.

• Tổng hợp thông tin về thị trường/ đối thủ cho cấp quản lý.

4. Quản lý khách hàng

• Quản lý, phân loại và cập nhật DSKH theo tuyến bán hàng, loại hình và doanh số hoặc sản lượng.

• Thực thi kế hoạch và phát triển khách hàng trọng điểm.

• Tạo quan hệ tốt với khách hàng và xử lý hiệu quả các phản hồi của khách hàng.

5. Huấn luyện và quản lý đội ngũ DCR

• Hỗ trợ tuyển dụng DCR theo quy trình.

• Huấn luyện và phát triển kỹ năng DCR thông qua công cụ TU (work with, one with one, họp nhóm, …)

• Lập kế hoạch chỉ tiêu và kế hoạch thực hiện cho các mục tiêu tháng cho DCR một cách hợp lý và đánh giá việc thực hiện.

6. Quản lý khu vực, địa bàn:

- Quản lý khu vực, địa bàn (có thể là địa bàn rộng) và chịu trách nhiệm đi công tác theo sự phân công.

- Quản lý và đảm bảo NPP/DCR bán đúng địa bàn, lãnh thổ đã được chỉ định.

Job Requirement

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên và có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Kỹ năng bán hàng tốt

Kỹ năng huấn luyện bán hàng

Kỹ năng giám sát

Kỹ năng phân tích cơ bản

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tin học văn phòng cơ bản (MS Word, Excel)

More Information

 • Degree: College
 • Age: 23 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

PepsiCo Foods Vietnam Company

www.pepsicocareer.com.vnCompany size: 350
PepsiCo là công ty hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực nước giải khát và thực phẩm với doanh thu hơn 60 tỉ đôla và 285,000 nhân viên. PepsiCo cam kết đạt...Detail

Similar jobs

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Phú Thọ

PepsiCo Foods Vietnam Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts