About us

Coca-Cola

Employment Information

Giám Sát Bán Hàng - Kiên Giang

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 2 - 5 Years

Location

Kien Giang

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Kien Giang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Kien Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc tại Hòn Thơm

$ Competitive

  • Kien Giang

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

  • Kien Giang

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

  • Kien Giang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Kien Giang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Kien Giang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Kien Giang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Kien Giang