About us

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

Employment Information

GIÁM SÁT BẢO DƯỠNG CẢNH QUAN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Agriculture , Forestry , Civil / Construction
Experience 2 - 5 Years

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT | Binh Thuan

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT | Binh Thuan

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Binh Thuan

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Dong Nai | Binh Thuan

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Binh Thuan

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Binh Thuan

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ GIẢI PHÁP SOL

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT | Kien Giang

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Saigon Xuân Phát

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Synergy

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Synergy

$ Competitive

  • Ba Ria-VT