Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát Bảo Trì Điện

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam
Updated: 14/11/2017

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Chủ động tích cực, trợ giúp Giám Đốc Bảo Trì duy tu - bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo máy móc - thiết bị hoạt động liên tục;
 • Lập kế hoạch bảo trì hàng ngày; hằng tuần; hằng tháng; hằng năm;
 • Định mức thời gian thay size, đổi sản phẩm cho từng máy - từng loại sản phẩm;
 • Hỗ trợ cho Bộ phận sản xuất khi Thay Size, đổi Sản phẩm;
 • Lập bản vẽ thiết kế các chi tiết mạch điện;
 • Cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao năng suất lao động;
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể qua buổi phỏng vấn.

Job Requirement

 •  Chủ động tích cực, trợ giúp Giám Đốc Bảo Trì duy tu - bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo máy móc - thiết bị hoạt động liên tục;
 •  Lập kế hoạch bảo trì hàng ngày; hằng tuần; hằng tháng; hằng năm;
 •  Định mức thời gian thay size, đổi sản phẩm cho từng máy - từng loại sản phẩm;
 •  Hỗ trợ cho Bộ phận sản xuất khi Thay Size, đổi Sản phẩm;
 •  Lập bản vẽ thiết kế các chi tiết mạch điện;
 •  Cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao năng suất lao động;
 •  Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể qua buổi phỏng vấn.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

www.taisunholding.comCompany size: Trên 500 người
With our commitment “Growing Together”, we always stay by your side to care for every stage of your life, from baby to elderly adult. Placing users at the...Detail

People who applied to this job also applied to:

Giám Sát Bảo Trì Điện

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts