About us

American International Hospital (AIH)

Employment Information

GIÁM SÁT CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG & QUẢN LÝ RỦI RO

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Medical / Healthcare
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Hau Giang

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh