language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát Cấp Cao An Toàn Thực Phẩm và Hệ Thống - Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife
Updated: 23/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng, phát triển các tiêu chuẩn và ban hành thủ tục về GHP
- Thiết kế, kiểm chứng và thẩm định lại việc vệ sinh và các phương pháp GHP
- Cộng tác với nhóm RD vi sinh để đảm bảo việc ban hành các tiêu chuẩn GMP, GHP dựa trên điều kiện sản xuất thực tế & đặc tính chính xác của từng nhóm vi sinh vật (từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra)
- Đánh giá và thanh tra các nguy cơ gây mất ATVSTP cho từng ngành hàng, lên kế hoạch và phân tích HACCP, cũng như cung cấp các giải pháp để giới hạn hay giảm thiếu đến mức chấp nhận được của các nguy cơ trong từng dây chuyền sản xuất
- Dẫn đầu hay tham dự vào việc đề xuất cách khắc phục, các giải pháp cho các nguy cơ liên quan đến việc mất ATVSTP từ nguyên liệu, dây chuyền sản xuất đến thành phẩm đầu ra.
- Thử nghiệm các hóa chất cũng như giải pháp vệ sinh mới cho từng dòng sản phẩm hay nhà xưởng để đảm bảo đủ điều kiện kiểm soát vi sinh khi đưa vào sản xuất
- Định kỳ đánh giá việc áp dụng – hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng. Xác định các điểm chưa phù hợp, cần cải tiến, cùng phối hợp để điều tra nguyên nhân, lên kế hoạch khắc phục phòng ngừa, cải tiến
- Phối hợp với các TP/TBP liên quan để tổ chức sắp xếp các cuộc đánh giá bên ngoài, bảo đảm kết quả đánh giá theo đúng mục tiêu đề ra
- Giám sát, triển khai việc đảm bảo chất lượng của nhóm QA thị trường.
- Tham gia giải quyết các khiếu nại khách hàng về chất lượng sản phẩm
- Các nhiệm vụ khác trong phạm vi chất lượng khi cấp trên yêu cầu

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thực phẩm/ Công nghệ sinh học/ Nông nghiệp
- Có kinh nghiệm triển khai và vận hành về an toàn vệ sinh thực phẩm và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 22000, BRC
- Có khả năng quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề. Vi tính và ngoại ngữ : tốt
- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm vị trí giám sát tại các công ty sản xuất thủy sản, chế biến thực phẩm.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Company size: 1.000-4.999
Với một kế hoạch táo bạo nhằm mở rộng hoạt động trên toàn quốc từ 11 lên đến 14 nhà máy trong 2 năm tới, Masan MEATLife thuộc tập đoàn Masan với 2...Detail

Giám Sát Cấp Cao An Toàn Thực Phẩm và Hệ Thống - Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Employment Information

Giám Sát Cấp Cao An Toàn Thực Phẩm và Hệ Thống - Long An

Location