language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Giám Sát Chất Lượng Dịch Vụ Tòa Nhà

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Updated: 13/06/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

I. Nhiệm vụ chính

Chịu trách nhiệm kiểm tra, hỗ trợ trưởng phòng điều phối công việc trong bộ phận theo mục tiêu đề ra. Giám sát, thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ tòa nhà bao gồm: Lễ tân, Bảo vệ, Vệ sinh, Chăm sóc cây xanh, Xử lý côn trùng, xử lý rác thải. Theo dõi việc tổng hợp báo cáo và theo dõi khắc phục các khiếm khuyết. Hỗ trợ bộ phận trong việc thống kê, so sánh các hạng mục đã cải thiện

Job Requirement

Nhiệm vụ 1: Đánh giá Chất lượng dịch vụ của Ban quản lý tòa nhà

1.1 Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng dịch vụ tại các tòa nhà và giám sát tiến độ thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đã được phê duyệt

1.2 Hỗ trợ Trưởng bộ phận trong việc lập thống kê các vấn đề dịch vụ nổi bật mang tính cấp thiết, trình Trưởng bộ phận xem xét

Nhiệm vụ 2: Báo cáo

2.1 Kiểm tra việc thực hiện tổng hợp các báo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ tòa nhà hàng tháng/ quý

2.2 Kiểm tra việc thực hiện theo dõi kết quả sửa chữa/ khắc phục các khiếm khuyết trong suốt quá trình cải tiến dịch vụ từ BQLTN, cập nhật vào báo cáo

Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ

3.1 Phối hợp cùng các thành viên trong việc tổng kết các báo cáo Tháng và báo cáo Quý trước khi đệ trình cấp quản lý xem xét

3.2 Thực hiện việc kiểm soát, cải tiến chất lượng dịch vụ tại các tòa nhà khi có phát sinh

Nhiệm vụ 4: Quản lý hồ sơ

4.1 Kiểm tra việc quản lý và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ theo định kỳ

4.2 Kiểm tra việc sắp xếp dữ liệu hồ sơ theo thứ tự có hệ thống theo quy trình

Nhiệm vụ 5: Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận phân công

Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng quản lý chất lượng dịch vụ

More Information

 • Age: 26 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

www.novaland.com.vnCompany size: 1800
Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial...Detail

Similar jobs

Giám Sát Chất Lượng Dịch Vụ Tòa Nhà

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts